Hals

Styregruppe nedsat

Efter at et nyt Ulsted-initiativ, "Digitalt foreningsliv og virtuelle møderum", for nylig opnåede en EU-støtte på 200.000 kr. via det såkaldte Leader+ program, er der nu i Ulsted nedsat en styregruppe til at få projektet realiseret. Formand i styregruppen er Christen Staghøj Sinding, der i styregruppen får med- og modspil af kasserer Chris Jacobsen, Ole Christensen og sekretær (uden stemmeret) Birgitte Paulsen. Til at bistå styregruppen med etableringen af den nye internet-infrastruktur i Ulsted samt indkøb af hard- software er valgt Bjarne Sørensen og Martin Svensson, og derudover har styregruppen planer om at finde en person, der vil deltage i arbejdet med ulstedby.dk. "Digitalt foreningsliv og virtuelle nøderum" har iøvrigt ud over EU-støtten fået bevilget 60.000 kr. af Hals Kommune.