Styrelse gransker aftaler

Tre nordjyske kommuners køb af it-ydelser hos KMD granskes nu af Konkurrencestyrelsen i lighed med 27 andre kommuners køb.

Tre nordjyske kommuners køb af it-ydelser hos KMD granskes nu af Konkurrencestyrelsen i lighed med 27 andre kommuners køb.

NORDJYLLAND:Tre nordjyske kommuner er blandt de i alt 30 kommuner, som Konkurrencestyrelsen nu kigger nærmere i kortene, når det gælder deres køb af it-ydelser hos KMD. Det sker for at kontrollere, om reglerne for udbud er overtrådt. Det er Thisted, Brønderslev og Rebild kommuner, der har placeret ordrer med en værdi over cirka 1,53 millioner kroner hos KMD uden at sende dem i udbud først. Hvilket i udgangspunktet er en overtrædelse af konkurrencelovgivningen. - Som udgangspunkt er de omfattet af kravet om, at ordrerne skal sendes i udbud, men der findes nogle få og meget specifikke undtagelser fra reglerne. - Så det vil altid afhænge af en konkret vurdering, om der er sket en overtrædelse, siger Pia Ziegler, der er kontorchef i Konkurrencestyrelsens Center for offentlig konkurrence, og understreger dermed, at fordi styrelsen kigger nærmere på de tre kommuners gøren og laden, er det ikke ensbetydende med, at reglerne er blevet brudt. Afviser regelbrud I Rebild Kommune bekræfter stabschef Lars Peter Schou, at man har fået en henvendelse fra Konkurrencestyrelsen, som også har fået et svar. Set fra Rebild Kommune betragter man sagen som noget, der falder ind under de undtagelser fra reglerne, der findes, men afventer i øvrigt Konkurrencestyrelsens vurdering af sagen. - Vi mener ikke, at vi har overtrådt reglerne, men Konkurrencestyrelsen kan selvfølgelig nå til en anden konklusion, siger han. Fra Thisted og Brønderslev kommuner lyder det samstemmende, at man har betragtet kontrakterne som versionsopgraderinger af allerede kørende it-systemer, og derfor har vurderet, at der var tale om en ordre, der ikke skulle i udbud. De meget omtalte gaver fra KMD i form af golfture samt fodbold- og koncertarrangementer til kommunale chefer er ikke en del af Konkurrencestyrelsens undersøgelse. Den går alene ud på at afdække, om der er sket brud på reglerne om udbud. I nogle medier har Brønderslev Kommune været nævnt som en kommune, hvor it-medarbejdere har deltaget i en golfturnering på KMDs regning, men den historie afviser økonomi- og it-chef Brønderslevs kommunaldirektør Søren S. Steensen som en and. - Vi har ikke haft nogle medarbejdere på golftur, siger han.