Styrelsen siger ja til knusning

KIRKHOLT:Danmarks Naturfredningsforening og naboer til Kirkholt Grusgrav må leve med, at der skal ske oplagring og nedknusning af byggemateriale i Kirkholt Grusgrav de kommende år. Miljøstyrelsen har besøgt grusgraven og talt med parterne, og Miljøstyrelsens afgørelse er klar: Svend Åge Christiansen A/S må knuse beton, teglmaterialer og asbestfrit eternit i grusgraven 60 dage om året. Nedknusningen kan dog kun foregår mandag til fredag mellem klokken 7 og 16. Naturfredningsforeningen og beboere i området frygter både støj og støv fra anlægget, og de har derfor klaget til styrelsen over, at Nordjyllands Amt har givet tilladelse til aktiviteten. Men miljøstyrelsen afviser klagen. "Det skal indledningsvis bemærkes, at genanvendelse i form af nedknusning af brugte byggematerialer anses for hensigtsmæssigt ud fra et miljømæssigt synspunkt, idet der spares på nye råstoffer", skriver Jørn L. Hansen på vegne af Miljøstyrelsen. Støjberegninger viser, at grænseværdien på 55 decibel kan overholdes ved de nærmeste naboer. Danmarks Naturfredningsforening har foreslået en grænseværdi på 40 db af hensyn til det rekreative naturområde Søheden Plantage, som grusgraven er nærmeste nabo til. Men dette ønske afviser Miljøstyrelsen. "Virksomheden må ikke være i drift om aftenen og i weekender, hvor der må forventes den største brug af skovområdet.", påpeger Miljøstyrelsen, og gør desuden opmærksom på, at skrænten til grusgraven er meget høj, og at der hermed vil ske en betydelig dæmpning af støjen i det meste af plantagen. Miljøstyrelsen mener desuden ikke, at der er grund til at forvente væsentlige støvgener, blandt andet fordi, der ikke knuses materialer i tørre perioder. Driften af grusgraven og hermed nedknusnings-aktiviteten ophører senest i juni 2009. Afgørelsen kan indbringes for Miljøklagenævnet.