EMNER

Styret af lobbyister?

ALKOHOLPOLITIK:Er det resultatet af alkohollobbyisme, når det absurd nok er tilladt at reklamere for alkohol, der på alle områder er landets suverænt største og dyreste familie- og samfundsproblem, mens det er forbudt at reklamere for tobak? Er det resultatet af alkohollobbyisme, når det etablerede system ikke oplyser om den ekstremt store forskel på længerevarende, genetisk afhængighed og kortvarigt, socialt misbrug? Arvelig genetik betyder, at 75 pct. af hele Danmarks alkoholproblematik rammer i de ulykkelige familier, der i generationer har været belastet af den kroniske sygdom alkoholafhængighed. Jeg har via nyhedsbreve forsøgt at få Sundhedsministeren, Folketingsmedlemmerne og Sundhedsstyrelsen til at svare på spørgsmål om alkohol. Kun fire folketingsmedlemmer har svaret. Den "normale" lobbyisme praktiseres af den manipulerende alkoholindustris lobbyister, der vurderes at have stor indflydel-se på alkoholområdet. Sikkert også på de nye beskedne afgifter på øl, vin og spiritus. Den "omvendte" alkohollobbyisme er den, jeg praktiserer, for at få Folketinget og Sundhedsstyrelsen til at "begrave" de livsfarlige 7/14- og 14/21-genstandsanbefalinger, der har medført øget drikkeri frem for at mindske det massive overforbrug. Der har "legaliseret" misfostret "kontrolleret drikning", så ingen tror på, at det kan være nødvendigt med et AlkoStop.