Hospitaler

Styret fra Aarhus?

Regeringen vil lade en professionel bestyrelse i Aarhus overtage styringen af de nordjyske sygehuse.

Det vil få fatale konsekvenser for sygehusene i hele Nordjylland, ikke mindst i Aalborg der vil miste specialiseret behandling med fyringer til følge. Den nye Aarhus-bestyrelse vil alene satse på Skejby Sygehus ved Aarhus som fremtidens universitetshospital for hele Jylland og universitetshospitalet i Aalborg vil være fortid. Endelig som regionerne faktisk var begyndt at fungere og overholde budgetterne har Lars Løkke besluttet sig for at lukke dem. Hvis de borgerlige vinder valget 15.9., vil Region Nordjylland blive lukket og fremover skal sygehusene styres fra Aarhus. Uden et universitetshospital i Nordjylland vil langt flere nordjyske patienter skulle behandles i Skejby eller på Rigshospitalet, og det vil blive svært at få dygtige læger til Nordjylland. For Aalborg Sygehus er det helt afgørende at have status af universitetshospital. De nordjyske patienter får hermed specialiseret behandling på et højt fagligt niveau, og hospitalet har gode rekrutteringsmuligheder. Region Nord har kæmpet hårdt for at fastholde og udbygge det nordjyske universitetshospital, og det er lykkedes at få en lægeuddannelse til Aalborg, hvilket er vigtigt for at få flere læger i Nordjylland, der lige nu lider af lægemangel. Hvis Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti lukker regionerne, mister vi vores lokaldemokrati, beslutningerne bliver mere centraliserede og der bliver langt til specialiseret behandling. Vi skal bevare regionerne og demokratiet. Hvis universitetshospitalet skal overleve, er der brug for, at borgere og politikere i Nordjylland fortsat kæmper for det og ikke overlader beslutningen til en professionel bestyrelse i Aarhus. Derfor skal vi bevare regionerne og styrke universitetshospitalet i Aalborg.