EMNER

Styring truer selvstændighed

Stigende krav til pengeinstitutternes rapportering til de offentlige myndigheder er en trussel mod selvstændighed.

Når direktør Einar Larsen ser ind i krystalkuglen, så er den største trussel mod Hals Sparekasses fortsatte selvstændighed ikke de lokale konkurrenter, men de stigende krav til pengeinstitutternes rapportering til de offentlige myndigheder. - Vi oplever stadig stigende krav om rapportering til Finanstilsynet af tal og andre oplysninger, og vi skal have formaliserede forretningsgange og nedskrevne politikker på stadig flere områder, fortæller han. De øgede krav er ens, uanset om det handler om giganten Danske Bank eller Hals Sparekasse med 15 heltidsansatte og har fulgt i kølvandet på finanskrisens offentlige hjælpepakker til pengeinstitutterne. Trussel Einar Larsen forstår godt, at politikerne har strammet kravene til de danske pengeinstitutter efter de sidste års pengeinstitutkrak. Men opstramningerne udgør ifølge Einar Larsen en større og større belastning af sparekassens administration. - Og forsætter den udvikling, så kan det snart blive aktuelt for os at ansætte en administrativ medarbejder, der kun skal sørge for rapporteringen til de offentlige myndigheder, siger han. Den ekstraomkostning kan virkelig mærkes i et pengeinstitut af Hals Sparekasses størrelse, for en sådan medarbejder skaber ingen indtægter, men kun omkostninger. - Derfor kan stadig mere detailrapportering til Finanstilsynet og andre myndigheder i værste fald komme til at true vores selvstændighed, siger Einar Larsen. Tendens Den trussel er bestyrelsesformand i Finansiel Stabilitet, der er statens afviklingsselskab for kuldsejlede banker, Henning Kruse Petersen helt enig med Einar Larsen i. - Men der er nærmest tale om en uafvendelig udvikling, for kravene til bankernes rapportering vil i de kommende år blive flere frem for færre, og den udvikling vil omfatte pengeinstitutterne udanset deres størrelse, mener han.