Arbejdsulykker

Styrk Arbejdstilsynet igen

Der skulle desværre 13 dræbte bygningsarbejdere til for at få fokus på arbejdsmiljøproblemerne igen.

Nu hjælper det ikke at være bagklog. Men det forudsagde fagbevægelsen bekymret, da regeringen beskar, omstrukturerede og samtidigt fratog Arbejdstilsynet beføjelser til at udstede bøder for brud på arbejdsmiljøet. Argumentationen fra regeringen og Dansk Byggeri var blandt andet: ”Den enkelte skal selv tage vare for sin egen sikkerhed”. Derfor kan en arbejder i dag idømmes bøder for brud på sikkerhedsreglerne, og virksomhederne tager nu ikke helt det samme ansvar for sine ansatte. ”Virksomhederne er i dag meget bevidste omkring arbejdsmiljøet, og vi kan selv varetage arbejdsmiljøproblemerne i egen virksomhed”. Det bevirkede, at arbejdstilsynet fik tillagt andre opgaver, blandt andet smiley-ordningen. Effekten af den omlægning blev, at Arbejdstilsynet kommer ganske lidt ud på byggepladserne. AT kan ikke længere udstede bøder på stedet. AT har meget lang responstid på anmeldelser, selv anmeldelser fra fagbevægelsen. 13 døde bygningsarbejdere indtil nu i 2008 - og 13 døde i 2007 - er kulminationen på Arbejdstilsynets ændrede struktur. Inden regeringen amputerede AT og nedprioriterede AT’s opgaver til ren beskæftigelsesterapi med kortlægning af gode og dårlige virksomheder (smiley-ordningen), var der kun halvt så mange dødsfald på byggepladserne. Det lave dødstal blev nået ved forebyggelse, skarp kontrol og bøder der kunne mærkes i virksomheden. Dengang var vi på det rette spor og havde gang i en positiv udvikling på arbejdsmiljøområdet. Skal vi ind på den rette kurs igen, skal Arbejdstilsynet igen have en større bemyndigelser ude på arbejdspladserne. AT skal igen koncentrerer sit arbejde omkring uanmeldte arbejdspladsbesøg og AT skal have en udryknings tid på under en time ved anmeldelser. Samarbejdet omkring forebyggelse skal styrkes mellem AT, Virksomhederne og Fagbevægelsen 3F og BAT-kartellet har fremlagt forslag om, at bygningsarbejdere skal have et sikkerhedskursus og bevis for, at have gennemført relevante sikkerhedskurser, før man får adgang til en byggeplads. Det vil være et stort skridt i den rigtige retning for at sikre, at håndværkere ikke arbejder uden de nødvendige sikkerhedskurser og certifikater.