EMNER

Styrk det frivillige foreningsliv

FORENINGSLIV:Jeg er meget enig i de udtalelser, der fremkommer fra idrætssamvirkets bestyrelse, i NORDJYSKES artikel 15. september. Det er ikke en klog beslutning at spare mere på fritidsområdets rammebudget. Det er derfor glædeligt at borgmesterens budgetoplæg, udelukkende er et forslag til debat og forhandling. Personligt er jeg af den holdning, at vi skal satse endnu mere på både fritids-og kulturområdet. Den nye Brønderslev-Dronninglund Kommune har enestående muligheder for at være attraktiv for nuværende borgere og tilflyttere. Først og fremmest skal vi sikre så mange gode idræts- og fritidsfaciliteter som muligt, decentralt placeret i kommunen. Det er derfor af afgørende betydning, at vi i det kommende budget får sikret penge til en hal i Thise, og samtidig får vedtaget en langsigtet økonomisk handlingsplan for renovering af Brønderslevhallen. Jeg mener ligeledes vi skal afsætte penge i investeringsoversigten til gennemførelse af mindst et af de projekter der er fremkommet som ønske, i forbindelse med debatten om fritids-og kulturbæltet. Et er sikkert, vi skal i Brønderslev kommune stå tidligt op for at matche de mange gode rammer vores nye samarbejdspartner (Dronninglund) kan mønstre på fritids-og kulturområdet. Et er rammerne, noget andet indholdet, og netop den del bekymre mig. Derfor huer Borgmesterens forslag, om reduktion på fritidsområdet mig ikke, og lad mig sige det lige ud, bliver det forslag fastholdt i budgetforhandlingene vil jeg skulle udøve vold på mig selv, for at stemme for budgettet. En stor procentdel af kommunens borgere, uanset alder efterspørger fritidstilbud, såvel sportslige som kulturelle, og ser vi på diverse analyser udarbejdet af erhvervsorganisationer, er tilstedeværelsen af fritids- og kulturtilbud et af de højest prioiterede elementer nye borgere fokuserer mest på, når de vælger bosted. Derfor er mange virksomheder meget optaget af netop det område. Så skal vi i fremtiden profilere os som en god bosætningskommune og god erhvervskommune, må vi satse på netop fritids-og kulturområdet. Vi skal til stadighed arbejde på at skabe brede aktive "væresteder" hvor livsudfoldelse forenes med kvalitet. Vi skal støtte og skabe brede varierede fritidstilbud og kulturtilbud, der tilgodeser borgernes ønsker, og når jeg bruger betegnelsen vi, mener jeg kommunen, de mange frivillige og det private erhvervsliv i forening