Styrk folkesundheden

Undervisningsminister Ulla Tørnæs er lun på et koncept, hvor gymnasiet indledes med et halvt års bredt forløb, hvorefter eleverne specialiserer sig. Efter de første halve år vil de færreste elever have idræt, som ellers hjælper til at lære lidt om træningsmetoder, giver et afbræk i skolegangen, klarer tankerne og for mange unge efterhånden er den eneste lejlighed, hvor de får rørt sig bare lidt. Som Louise Frevert (Dansk Folkeparti) så rigtigt fremhæver (18.3.), er konditallet lavere for unge på de andre ungdomsuddannelser. Baggrunden er, at der ikke er obligatorisk idræt. Indlæringsevne, motivation og koncentration hænger direkte sammen med den fysiske tilstand, så den logiske konsekvens burde være at indføre obligatorisk idræt på alle ungdomsuddannelser. Dermed styrkes folkesundheden både for de unge, men også på længere sigt. Des bedre fysisk form man er i i teenageårene, des bedre er éns fysiske form resten af livet. Hvor en ekstra time i f.eks. matematik jo kun styrker de matematiske evner, styrker et fag som idræt præstationen i samtlige fag. Med en styrket faglighed og en styrket folkesundhed skulle det i øvrigt undre mig meget, om ikke man også kunne spare en hel del på sundhedsudgifterne, da det jo efterhånden er almen viden, at bedre uddannelse og bedre fysisk form, generelt medfører færre hospitalsbesøg og færre sygedage. Desværre ser det ikke ud til at VK kan se fidusen, men jeg håber og tror på, at der kan komme et samarbejde på tværs på dette specifikke område, hvor jeg ikke håber DF bøjer sig for VK. Vi skal ikke afskaffe den obligatoriske idrætsundervisning i gymnasiet. Nej, vi skal tværtimod brede den ud til samtlige ungdomsuddannelser. Daniel Nyboe Andersen medlem af Det Radikale Venstres hovedbestyrelse og Radikal Ungdom, Sonjavej 44, Aalborg, daniel@nyboeandersen.dk