EMNER

Styrk grænser

Normalt kan f.eks. Danmark sende mennesker, der påberåber sig flygtningestatus, tilbage til det første EU-land, de er ankommet til i Unionen. Og det er så her, at hele asylproceduren skal gå sin gang.

Nu vil et nyt forslag fra Europa-Parlamentet imidlertid kunne betyde, at denne mulighed kan sættes ud af kraft i op til 1 år, hvis Europa-Kommissionen skønner, at det første land, som flygtningen kom til, ikke selv kan klare den store tilstrømning. Folkevandringen fra det fattige Afrika til det rige EU er et fælles problem. Danmark og de øvrige EU-lande skal hjælpe f.eks. Malta, Grækenland og Italien med at styrke og beskytte EU's ydre grænser. Vi skal med andre ord give de hårdt trængte sydeuropæiske lande med de store kyststrækninger mere økonomisk, mandskabsmæssig og materiel hjælp, så de kan løfte opgaven. Samtidig skal vi neddrosle landbrugsstøtten og udbygge naboskabsprogrammerne, så Nordafrika får et fremtidsperspektiv for produktion og velstand. Men det er ikke løsningen, at mennesker med indvandrerdrømme - som ikke er flygtninge - skal spredes ud over Europa i op til 1 år i venteposition.