Skolevæsen

Styrk idrætten i skolen

OVERVÆGTIGE:Vi ser, at flere og flere danskere bliver svært overvægtige. De negative konsekvenser af denne udvikling bør ikke undervurderes. Ekstrem overvægt er en stor belastning for den enkelte og for samfundet. Vi må og skal have gjort op med denne udvikling. Derfor er det helt nødvendigt, at vi styrker idrætten i folkeskolen. På den måde får vores børn og unge nogle gode idrætsvaner, som de med stor sandsynlighed tager med sig ind i voksenlivet. I idrætstimerne vil børnene også få brændt noget af deres energi af, så de sidder stille i for eksempel dansk- eller matematiktimerne. Mere idræt vil give børnene sunde motionsvaner og mere ro i klassen. Det arbejder jeg og Dansk Folkeparti for.