Styrk natur- videnskabe- lige fag

En række dekaner fra landets universiteter har kritiseret folkeskolen for at svigte de naturvidenskabelige fag. Det skulle så være årsagen til den alt for lille søgning til de naturvidenskabelige fag på universiteterne. Jeg vil gerne give dekanerne ret i, at der er blevet mere fokus på de humanistiske fag som f.eks. historie, og heldigvis for det. Men der er også blevet lagt mere vægt på de kreative fag og på tværfaglig undervisning, hvor det rent faglige let risikerer at "drukne". Nu er det imidlertid ikke folkeskolens medarbejdere, der bestemmer fagenes omfang og placering i folkeskolen. Det gør politikerne på Christiansborg. Det er klart, at når to naturvidenskabelige fag som biologi og geografi kun er skemalagte i 7. og 8. klasse med to timer om ugen, ja, så skal resultatet blive derefter, for eleverne når kun at snuse til de to fag og får ikke et forhold til dem. Det forholdsvis nye fag, natur/teknik, som eleverne har i 1.-6. klasse, skulle føre op til biologi, geografi og fysik i 7. klasse. Faget har imidlertid lidt under, at lovgiverne ikke har lavet en konkret fagbeskrivelse med eksakte krav til indholdet af geografi, biologi og fysik. Desuden har faget lidt under, at kun få lærere mestrer alle tre fag, ligesom de færreste skoler har ordentlige faglokaler, så undervisningen har skullet foregå ved et kateder i et almindeligt klasselokale! På Bavnebakkeskolen i Støvring har vi de naturvidenskabelige fag som et centralt udviklingsområde. Vi har netop taget et nyt fysiklokale og et nyt naturfagslokale i brug, ligesom vi nu har fem sammenhængende værksteder og har planer om at etablere en værkstedsgård. Det inspirerer eleverne og lærerne. Samtidig har vi holddannelse i fysik i overbygningen. I Nordjyllands Amt bliver der i det kommende skoleår iværksat et stort udviklingsprojekt med støtte fra Undervisningsministeriet for at styrke faget natur/teknik og der-med også fysik, biologi og geografi. Der deltager seks skoler, to fra Himmerland (de to skoler i Støvring by), to fra Aalborg og to fra Vendsyssel, seminarierne i Aalborg og Hjørring samt Aalborg Universitet. Hver skole skal deltage med syv lærere, fire fra natur/teknik og en fra hvert af fagene fysik, biologi og geografi. Projektet skal munde ud i en lokal undervisningsplan for natur/teknik, samt en kursusplan, der på landsplan vil kunne bruges til videre uddannelse af lærere, der underviser i natur/teknik. Skolerne kan gøre meget for at styrke interessen for de naturvidenskabelige fag. Der skal fokuseres på faget natur/ teknik, for det er den første forudsætning, og der skal være en klar, tredelt læseplan. Underviserne skal være specia-lister, og projektet i Nordjyllands Amt peger den rigtige vej, men det kommer 10 år for sent. Men rammerne skal selvfølgelig være i orden, og det gælder først og fremmest om at have moderne faglokaler, der er godt udstyret. Endelig er der fagenes placering og timetal. Det er glædeligt, at man i den nye folkeskolelov vil styrke timetallet i fysik og biologi, men det er ikke nok, og geografi er fortsat folkeskolens "stedbarn". Dekanerne har skudt forbi, når de ensidigt placerer ansvaret hos folkeskolen og glemmer lovgiverne på Christians-borg og de kommunale myndigheder, der bevilger pengene til skolerne. De rammer imidlertid plet, når de siger, at de naturvidenskabelige fag har fyldt for lidt i folkeskolen i de seneste mange år. Det kan og skal den enkelte skole gøre noget ved, for de naturvidenskabelige fag skal styrkes. Arne Sloth Kristoffersen, Magnoliavej 41, Aalborg, er skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring. E-mail: askr@stoevring.dk

Forsiden