Lokalpolitik

Styrk turisme

Med en fælles indsats fra det nordjyske Vækstforum, VisitNordjylland og Regionsrådet skal der investeres 103 mio. kr. i markedsføring af den nordjyske turisme.

Indsatsen vil have en stor betydning for de nordjyske vækstmuligheder, hvis den massive markedsføring lykkes. Men investeringer er ikke nok. En oprydning i regeltyranniet vil også have en betydning for, om nordjysk turisme kan blomstre. I Region Nordjylland er turismeforbruget på 8,9 mia. kr - en så stor sum penge, at Region Nordjylland er den region i Danmark, hvor turismeforbrugets andel af det samlede forbrug er størst. Det gør os dermed til den landsdel, hvor turismen har den største relative betydning. Turismen i det nordjyske er i høj grad kilden til vækst i regionen - at der nu sættes ekstra fokus på at brande det nordjyske får derfor vores hænder i vejret. For at få turismen til at toppe er kampen mod bureaukratiet og overregulering dog også helt central. En oprydning i det danske regeltyranni vil have en mærkbar positiv effekt på turismen i Nordjylland. Nordjyske campingpladsejere støder eksempelvis på urimelige love ustandseligt: Hvis man ønsker at bygge større campinghytter, må man ikke opføre hemse - det siger loven. Hvis man har en campingplads tæt på kysten og ønsker at udvide, så må man ikke - det siger loven. Vi mener ikke, at hemser skader. Og foreslår, at der skal åbnes for, at campingpladser tæt på kysten kan få lov til at udvide, hvis en individuel vurdering konkluderer, at det ikke vil skade natur og omgivelser. Den nye lempelige planlov åbner for dette, men det kan gøres endnu mere. For den nordjyske turisme er de mange regler en hæmsko. Med færre regler ville turistbranchen kunne få frihed til selv at afgøre, hvordan de vil tiltrække turisterne. De ville kunne designe løsninger, som netop opfylder turisterne behov. Hvis vi ønsker at den nordjyske turisme skal toppe - så er en vækstpakke på 103 mio. kr. en del af løsningen. En oprydning i regeljunglen er en anden, som ikke skal glemmes.