Lokalpolitik

Styrke og retning

REGIONER:Den regionale udviklingsplan for Nordjylland. Det lyder måske lidt tørt og fjernt. Men bag ordene ligger en masse spændende og konkrete tanker om fremtiden i det Nordjylland, som vi alle holder af og vil det bedste. Nordjyllands fremtid er ikke noget fjernt. Den venter lige rundt om hjørnet med muligheder for at skabe udvikling til glæde for alle. Muligheder der kan gøre Nordjylland til et endnu bedre sted at bo, arbejde, leve og opleve. Men der er også udfordringer undervejs, for vi er nødt til at vælge noget fra, for at vi kan vælge noget andet til. Det er disse valg om Nordjyllands fremtid som den regionale udviklingsplan skal give et bud på. For det er vigtigt, at vi har en plan - også selvom regionernes egen fremtid i øjeblikket er til politisk debat. Uanset hvad den debat ender med, så er vores ønske klart. Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at være tæt på borgerne og involvere dem i beslutningerne om Nordjyllands fremtid. Derfor holder vi et stort borgertopmøde om den regionale udviklingsplan lørdag den 10. september i Vodskov Hallen. Vi har sendt invitationer ud til borgere over hele regionen, og vi håber, at mange allerede har sat kryds i kalenderen og tilmeldt sig, for det bliver en spændende dag med åbenhjertig debat. Vi skal bl.a. diskutere, hvordan vi sikrer, at Nordjylland også i fremtiden har de rigtige medarbejdere til de rigtige jobs? Det handler om uddannelse og beskæftigelse, og det berører os alle. Et fast og godt job spiller en vigtig rolle i hverdagen. Sådan er det med flere ting, og er rammerne ikke i orden, har det stor indflydelse på vores liv. Måske er vores unge mennesker trods ønsker om at blive i Nordjylland nødt til at flytte væk for at tage deres drømmeuddannelse. Og erfaringen viser, at er de først flyttet, så vender kun få tilbage igen. Det er en skam for alle parter. De nordjyske virksomheder får i fremtiden hårdt brug for de unges kompetencer, og Nordjylland har til gengæld masser at tilbyde både de unge og de øvrige borgere. Derfor er vi i regionsrådet meget optaget af, hvordan vi i samarbejde med bl.a. de nordjyske kommuner kan gøre vores til, at Nordjylland fortsat er et attraktivt sted at bosætte sig og leve livet fuldt ud. Hvad enten det er i regionens større byer med deres dynamik og brede vifte af kulturtilbud eller i landsbyerne tæt på naturen og de mange oplevelser i det fri. Og for dem hvis lykke er at bo på landet men arbejde i byen, vil vi gerne være med til at sikre de nødvendige job og kompetencer samt ikke mindst en god infrastruktur, der binder regionen sammen og får ønsker og muligheder til at gå op i en højere enhed. Det er ambitiøse mål, som kræver en fælles plan, der er alt andet end luftig snak. En plan som tager fat på ting, der både går tæt på den enkelte borgers hverdag og som vedkommer hele det nordjyske samfund. For tingene hænger tæt sammen. Nordjyllands fremtid er de nordjyske borgeres fremtid, og det er den vi tager hul på, når vi mødes til borgertopmødet om den regionale udviklingsplan. På vegne af både regionale og kommunale politikere ser vi frem til en spændende debat. Vi glæder os til at høre borgernes synspunkter, og heldigvis er nordjyder kendt for at have en holdning til livet og til fremtiden. For det er netop borgerne og deres engagement, der giver Nordjyllands udvikling styrke og retning.