Skolevæsen

Styrker indsatsen for eleverne

Kommunen imødegår kritik og ansætter ekstra psykolog og konsulent

Sko­le­chef Per Lar­sen - vi flyt­ter om på nog­le mid­ler.

Sko­le­chef Per Lar­sen - vi flyt­ter om på nog­le mid­ler.

Flere forhold gør, at der er behov for at styrke den pædagogisk-psykologiske indsats på skolerne i Rebild. Det forklarer skolechef Per Larsen og oplyser, at der bliver ansat en ældre psykolog 25 timer om ugen i en periode for at afhjælpe den pukkel, som er opstået. Per Larsen nævner, at Bavnebakkeskolen i Støvring allerede ved kommunesammenlægningen gjorde opmærksom på behovet og siden har skolebestyrelserne i den ny kommune påpeget, at der altså er problemer. Per Larsen mener dog, at der ikke kun er tale om at en psykolog har sagt op til september og hans afløser først kan starte til november. - Det kan vi ikke gøre hurtigere, påpeger han. - Den helt store øvelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) har kontrakt på samme måde som skolerne med kommunen, og PPR har en lønsum, som afgør, hvor mange ansatte og med hvilke uddannelser, der kan være og er ansat. - Jeg tror, at man tænker på den socialrådgiver, som Bavnebakkeskolen engang havde fast på skolen en dag om ugen, men problemstillingerne ændrer sig hele tiden, fortsætter Per Larsen. Siden 2005 har kommunerne været pålagt at udforme en sammenhængende børnepolitik og yde hjælp så tæt på skolerne og familierne som muligt. - Det er den helt store øvelse, som vi er i gang med, fortsætter skolechefen. Lærerne og psykologerne bliver jo også dygtigere, så vi opdager mere og mere. Opbygger et team - Jeg tror sådan set ikke, at problemerne er blevet tungere. Det er gerne drengene, der er ufarenden, og vi har de stille piger, som vi skal være opmærksomme på. Behovene ændrer sig hele tiden og vi vil flytte om på nogle midler, så vi sammen med PPR kan ansætte en konsulent til specialundervisningen og SFO-delen og opbygge et team af AKT-lærere. AKT står for adfærd, kontakt og trivsel. Vi skal have kikket på pædagogikken og have den tilpasset så skolen har plads til alle. Endelig peger Per Larsen på det forhold, at forældrene i dag ikke føler sig stemplet som tidligere, hvis der var brug for psykologhjælp. Flere i dag henvender sig selv, fordi de er klar over, at de har brug for hjælp.