Lokalpolitik

Styrket dialog om Holbergkvarteret

Grundejerforening og forvaltning opfordrer husejere til at blande sig i debatten

Rotunden er et af de områder, som gør Holbergkvarteret til noget særligt. Og næstformand i Hasseris Grundejerforening Jens Skovgaard opfordrer folk til at blande sig i debatten om bydelen. foto: michael koch

Rotunden er et af de områder, som gør Holbergkvarteret til noget særligt. Og næstformand i Hasseris Grundejerforening Jens Skovgaard opfordrer folk til at blande sig i debatten om bydelen. foto: michael koch

AALBORG:Skal husejere have lov til at vandskure deres huse? Må de bruge nye typer vinduer af plastik, og skal de have lov til at lave integrerede tagterrasser? Det er nogle af de spørgsmål, som beboere i Holbergskvarteret i Hasseris og Aalborg Kommune skal forsøge at blive enige om. En bedre dialog mellem borgerne og embedsmænd og politikere skal føre til et frugtbart samarbejde om en bevarende lokalplan for området. Lokalplaner har tidligere ført til talrige konflikter mellem borgere og kommune og mellem naboer, men ved at styrke samarbejdet og give borgerne flere informationer bringes antallet af uoverensstemmelser kraftigt ned, viser de erfaringer, som teknisk forvaltning hidtil har fået ved at styrke samarbejdet. Ros fra ejerforening Normalt annonceres det i avisen, at byrådet har godkendt et lokalplanforslag, som borgerne kan komme med indsigelser og kommentarer til inden for et par måneder. Men i forbindelse med lokalplanforslaget for Holbergkvarteret gennemfører teknisk forvaltning en fordebat. Forvaltningen har sendt en pjece ud til samtlige husstande i kvarteret med informationer om, hvad formålet er, og hvordan borgerne skal inddrages i processen. Hasseris Grundejerforening har også sendt breve til kvarterets indbyggere, og midt i august arrangerer forvaltningen en bydelsvandring, hvor alle interesserede kan få flere informationer om de intentioner, kommunen har. Derefter holdes et borgermøde, hvor der er mere eller mindre frit slag for at drøfte de emner, der har med Holbergkvarteret at gøre. - Vi synes, at kommunen har grebet det rigtigt godt an. Det giver blod på tanden i forhold til at gå i dialog med kommunen, siger næstformand Jens Skovsgaard, Hasseris Grundejerforening. Foreningen har også oprettet en såkaldt weblog (debatforum) på internettet, hvor borgerne kan komme med kommentarer om de ønsker, de har til en bevarende lokalplan. - Vi håber, at borgerne vil deltage i debatten. Deres kommentarer bliver en del af det videre arbejde med lokalplanen og tæller lige så meget som indsigelser, siger Jens Skovgaard. Større viden Grundejerforeningen roser kommunen for at gøre mere ud af det forberedende arbejde og forklare borgerne, hvad lokalplanforslaget egentlig går ud på. - Vi ser ofte, at borgere i et kvarter ikke har særligt stort kendskab til lokalplanen for deres eget område, og så kan der let opstå nogle tvister. I øjeblikket eksisterer der syv gamle deklarationer for området, men dem kender folk ikke, og de er svære at forstå. Derfor er det meget positivt, at videnniveauet bliver højnet, siger Jens Skovgaard. Han kan konstatere, at kommunen har lyttet til de kommentarer, som borgere i villabyen i Hasseris er kommet med i forbindelse med udarbejdelsen af bevarende lokalplaner. Grundejerforeningens debatforum kan findes på www.hasseris.dk.