Lokalpolitik

Styrket turisme i det nye Aalborg

Organisationer samarbejder for at udnytte potentialet i storkommunen

AALBORG:En omsætning på mindst 1,5 mia. kroner og cirka 1,3 mio. overnatninger om året. Sådan ser nogle af de væsentlige tal ud inden for turisterhvervet i Det nye Aalborg. Men et styrket samarbejde mellem de fire kommuners turismeorganisationer skal føre til, at endnu flere tyskere, svenskere, nordmænd og andre oplevelseshungrende turister skal finde vej til attraktionerne i de nuværende Aalborg, Nibe, Sejlflod og Hals kommuner. Turistorganisationerne har udarbejdet en samarbejdsmodel, som politikerne i de fire byråd efter alt at dømme blåstempler i efteråret. Og de fire turistchefer lægger ikke skjul på deres begejstring for det samarbejde, de har fået i stand og de forventninger, de har om en styrket indsats over for familier, der kunne tænkes at besøge området. Aalborgs turistchef Helge Søgaard mener, at en fremgang på 15 procent i antallet af turister over en 10-årig periode er realistisk, og det skyldes især, at Det nye Aalborg har flere strenge at spille på, når området skal markedsføres over for turisterne. Hvor de enkelte områder hver især fortalte om fortræffelighederne i de enkelte kommuner, kan kræfterne nu samles om én fælles markedsføring. - Nu har vi både storby, strande, flotte naturområder, købstad og mange andre ting at spille på. Det har vi ikke haft før, så vi kan ramme en bredere målgruppe og dermed tiltrække flere turister, siger Helge Søgaard. Erhvervs- og turistchef Kjeld Kærgaard Jensen, Sejflod Kommune, glæder sig også over, at turisterne kan få et mere varieret tilbud. - Det har ofte været et problem for kystturismen, at folk gerne vil noget andet, hvis det står ned i stænger. Så vil de gerne prøve noget andet og for eksempel gå på museer. Nu kan vi i langt større udstrækning fortælle fok, at de kan få de oplevelser i Aalborg. Til gavn for de 3 små Kjeld Kærgaard Jensen og hans kolleger Kim Ry Jensen, Hals, og Jette Grønhøj, Nibe, mener, at områderne, der dækker de nuværende tre små kommuner, får størst glæde af den fælles markedsføringsindsats, der sættes i værk. - Vi har tidligere sendt vores egen turistbrochure ud i 4000 eksemplarer, men kommer vi med i det fælles turistmagasin, der bliver sendt ud i 200.000 eksemplarer, siger Kim Ry Jensen. Den fælles markedsføringsindsats vil ifølge Kjeld Kærgaard Jensen betyde, at turismeomsætningen i Sejlflod fordobles inden for 10 år, og ikke mindst det nye Vildmosecenter vil få afgørende betydning i den sammenhæng, mener han. Kommunalreformen var årsagen til, at samarbejdet er kommet i gang, og de fire turistchefer er stolte over, at det uden problemer er lykkedes at udarbejde et oplæg til politikerne, som skal godkende det nye, fælles turismeapparat. - På grund af kommunalreformen er vi næsten blevet "tvunget" til at arbejde sammen, og vi kan alle se en masse muligheder i at være sammen om indsatsen, siger Jette Grønhøj. Øvelsen går i de kommende år ud på især at pumpe nyt liv i det svenske marked og det tyske marked. Derudover vil der fortsat være stor fokus på det norske marked, hvor der har været stor fremgang gennem flere år. Det styrkede samarbejde betyder ikke, at al planlægning af nye tiltag og aktiviteter vil ske fra et centralt turistkontor i Aalborg. Turistkontorerne opretholdes i lokalområderne, og de skal stadig kunne arrangere aktiviteter for de personer, der besøger netop deres områder.