Videregående uddannelser

SU’en skal ikke forringes

Velfærdsforhandlingerne var en gyser for de studerende og ikke mindst de unge mennesker, der i de kommende år skal starte på en videregående uddannelse.

Regeringen havde på forhånd lagt op til, at de unge skulle betale en høj pris i forbindelse med velfærdsreformerne. Socialdemokraterne har hele vejen kæmpet imod forringelser af SU’en. Heldigvis er der sat solide socialdemokratiske fingeraftryk på det forlig, der tirsdag blev præsenteret. Ikke mindst de unge og studerende har grund til lettelse. Det lykkedes at forhandle de drastiske indgreb i SU’en helt ud af aftalen, så SU-systemet står intakt. Der er langt mere gulerod end pisk i den endelige aftale. Unge mennesker, der starter på videregående uddannelse maks. to år efter eksamen kommer lidt længere frem i køen, idet deres eksamensgennemsnit vil blive ganget med 1,08 i optagelsessystemet. Det er en god hjælp at få på vejen til drømmeuddannelsen. Dog skal det bemærkes, at vi har taget højde for, at unge, der gør tjeneste i forsvaret, ikke straffes for den tid, de bruger på det. Når man er optaget på sin uddannelse, vil man også mærke nye tider. Det har været et mål for Socialdemokraterne at sikre, at de videregående uddannelser rent faktisk er mulige at gennemføre på normeret tid. Sådan er det desværre ikke altid i dag. Semestrene skal være mere overskuelige, eksamenstilmelding bliver automatisk, og den enkelte institution får et klart incitament til at sikre, at de studerende også afslutter uddannelsen. Dumper man en eksamen, skal mulighederne for omeksamen være klare, og med bevarelsen af det ekstra SU-år tvinges ingen ud i onde cirkler med overdrevet erhvervsarbejde. Afslutningen af de lange videregående uddannelser med specialet er et sted, hvor alt for mange forsinkes. Nogle bliver aldrig færdige og får dermed ikke papir på, hvad de har lært. Andre bruger årevis på specialesump – til stor frustration for de studerende selv, deres omgivelser og til ugunst for samfundet. Derfor bliver specialet fremover en klart defineret eksamensproces med et tidsperspektiv på seks måneder og fast afleveringsfrist. Også her gælder det, at universiteterne skal sikre rammer, der gør dette muligt. For at understrege forpligtelsen bliver gennemførelsestiden et af de parametre, som universiteternes bevillinger hænger sammen med og på den enkelte uddannelse får studienævnet til opgave at sikre, at specialeforløbene overholdes. Alt i alt synes vi, at man må være ganske tilfreds med aftalen. I stedet for regeringens foreslåede nedskæringer, har vi fået et godt grundlag for at sikre en ny gennemførelseskultur på studierne til stor gavn for den enkelte og for samfundet.