EMNER

SU-stramning rammer de ambitiøse

Færre studerende med erfaringer og kompetencer, der kan gøre gavn, når de som færdiguddannede skal i gang på arbejdsmarkedet. Det bliver resultatet, hvis regeringens forslag om at fjerne muligheden for uddannelsesstøtte i et ekstra år vedtages, frygter mange studerende.

Blandt dem Anders Hvashøj, der på Aalborg Universitet forlænger sit studium i sundhedsteknologi med et år for at få tid til at læse HA samtidigt. - Det er jo netop sådan en adfærd, vi skal fremme. Derfor er det helt hul i hovedet at forringe SU’en, mener Rasmus Prehn (S), folketingsmedlem fra Aalborg. Han frygter, at regeringen lægger SU-ændringerne på bordet, når velfærdsforhandlingerne snart samles hos finansministeren. For øjeblikket kan SF blokere for ændringer, da partiet er med i et forlig om de nuværende SU-regler. - Dansk Handel og Service har så sent som i går peget på, at de gerne vil have kandidater, der har prøvet lidt af hvert. De ser ikke så meget på, om de er strøget lige igennem studierne, siger Rasmus Prehn. Tina Nedergaard, Venstres SU-ordfører i Folketinget, medgiver, at nogle af forslagene kan se skrappe ud: - Vi kan ikke tage højde for alt i et generelt udspil, men det er helt afgørende at se det samlede perspektiv. Vi er simpelthen nødt til at skrabe al den effektivitet sammen, vi kan - for det er en kæmpeopgave at sikre, at 96 procent af en årgang får en ungdomsuddannelse. - Når nogen bruger ekstra tid på udlandsophold eller HA ved siden af, så er det jo også samtidigt en personlig investering i fremtiden.