Ungdomsuddannelser

SUC-bygningen er for stor

Produktionsskolen og SUC er sat til salg hver for sig

SKAGEN:To ejendomme på hjørnet af Jens Winthers Vej og Skarpæsvej med tilsammen godt 10.000 kvadratmeter grund, er sat til salg. Det er produktionsskolen, som har adresse til Skarpæsvej, og SUC-bygningen, den tidligere Skagen Radio, på Jens Winthers Vej. De to institutioner er selvstændige i forhold til hinanden, og de har hver sin bestyrelse. De er da også sat til salg hver for sig, selv om de på mange måder har en del tilfælles. Det gælder både grunden, hvor produktionsskolen har det ene hjørne af et næsten kvadratisk område på godt en hektar. De deler også lokalplan som siger, at bygningerne skal anvendes til uddannelsesformål. Lokalplanen deler de, endnu, med den tidligere kasernebygning. Denne bygning er tidligere blevet solgt, og der er et nyt lokalplanforslag for kasernen på vej til offentlig fremlæggelse. Efter den nye plan må kasernen bruges til ferieboligformål. I salgsmaterialet for SUC-bygningen og produktionsskolen fremhæves da også, at køberne kan forvente, at kommunen stiller sig velvilligt overfor forslag til en ny lokalplan, som ændrer anvendelsen af området. Produktionsskolen sælges, fordi skolen lukker, mens Skagen uddannelses Center har valgt at sætte bygningen til salg fordi den ganske enkelt er for stor. - Da SUC startede havde vi et helt anderledes lokalebehov, end vi har i dag, siger direktør Jens L. Pedersen, SUC. - I starten havde vi mange kurser for arbejdsledige, og vi havde omkring 100 kursisterne på centret daglig. - I dag, hvor ledigheden er faldet meget, har vi måske en snes ledige en enkelt gang om ugen på centret. - Mange af de andre kurser og aktiviteter, som SUC står for eller er med i, finder steder ude på virksomhederne eller andre steder, siger Jens Pedersen. Skagen uddannelses Center er i dag meget aktiv og dets funktioner er geografisk spredt ud over hele den nye kommune. - Vi samarbejder dog stadig med Arbejdsformidlingen, og derudover samarbejder vi med Ny Frederikshavn om blandt andet kurser for folk på sygedagpenge, folk på kontanthjælp og med integration af flygtninge. - Desuden er vi for eksempel også med i projektet Baltic Sea Breeze og i Fiskens Hus, for blot at nævne nogle få, siger Jens Pedersen. SUC-bygningen er sat til salg på den betingelse, at uddannelsescentret kan blive boende til udgangen af juni 2007. Det giver centret bedre muligheder for at finde et nyt sted at være.