Succes for Den Internationale Skole

Der er børn på venteliste, og skolen overvejer udvidelse

Den Internationale skole har tidligere været truet af lukning. Nu er der børn på venteliste.arkivfoto: michael koch

Den Internationale skole har tidligere været truet af lukning. Nu er der børn på venteliste.arkivfoto: michael koch

AALBORG:Den Internationale Skole i Aalborg er fyldt op med elever, og der er børn på venteliste. Det er status på skolen, der er blevet en afdeling af Skipper Clement Skolen. Tidligere havde Klostermarkskolen vanskeligt ved at finde elever nok til Den Internationale Skole, som var i fare for at lukke. Men i løbet af det seneste års tid er det altså lykkedes Skipper Clement Skolen at tiltrække nye elever til skolen, som blandt andet benyttes af udenlandske forældre, danske forældre, der arbejder skiftevis i Danmark og udlandet og forældre, som gerne vil give deres børns skolegang et internationalt tilsnit. Sidste år begyndte skolen med omkring 45 elever, men nu får 65 børn undervisning i den internationale afdeling, og der er 5-10 elever på venteliste. - Vi har desværre været nødt til at sige vej til nogen, siger Per Lyngberg-Andersen. Der kan være cirka 70 elever i skolens lokaler i den tidligere tekniske forvaltning på Vesterbro 14, men der skal hele tiden været en slags stødpude, så skolen kan tage elever ind med kort varsel, hvis eksempelvis forældre har brug for en plads i tre måneder eller et halvt år, forklarer skolelederen. Per Lyngberg-Andersen fortæller, at Skipper Clement skolen har forsøgt at gøre mere opmærksom på Den Internationale Skoles eksistens. Per Lyngberg-Andersen har blandt andet holdt foredrag om skolen på universitetet, i Rotary og på virksomheder i det seneste års tid. Forældre til børn på skolen gør også reklame for undervisningstilbudet, når de taler med venner og bekendte, og fremover vil der komme endnu flere elever på skolen, forudser skolelederen. - Jeg tror, at potentialet er på 80-100 elever, siger Per Lyngberg-Andersen. Foreløbig har Den Internationale Skole en lejekontrakt på fem år på Vesterbro 14, men med tiden kan det komme på tale at indrette skole i nye rammer. Per Lyngberg-Andersen erkender, at mulighederne for at bygge nyt er begrænsede i det område, hvor Sipper Clement Skolen ligger, men inden for to-tre år vil skolen tage stilling til, om det er nødvendigt at udvide eller ej. Muligheden for at leje flere kvadratmeter på Vesterbro er også til stede. Antallet af elever betyder også, at Den Internationale nu også løber rundt økonomisk, og der er råd til at lægge penge til side. Det første år gav et underskud på 200.000-250.000 kroner, men nu kommer der sorte tal på bundlinien.