Succes for eleven

- Min skole skal være en faglig skole og en velfungerende arbejdsplads, også for børnene, som skal være glade for at komme her, indleder skoleleder Michael Harritslev.

Han ser de tre elementer som forudsætninger for, at børnene kan blive mere idérige og har derfor også sagt ja til at lægge skole til projekt 24timer for 3.c. - Skolen har en forpligtelse til hele tiden at stikke fingeren i jorden udenfor. Vi skal levere det, samfundet kræver. Og det er helt klart ideerne, der skal fremmes nu. Og for at fremme dem, mener jeg egentlig, man blandt andet skal gøre, som vi er godt i gang med her, siger Michael Harritslev. Glade børn lærer mere, og netop Højene Skole er den med bedst trivsel, viste en kommunal undersøgelse af alle skoler i foråret. Lærernes arbejdsglæde og faglige stolthed får kvaliteten af skoledagen til at stige, og det sikres blandt andet på skolen ved, at lærerne selv kommer med udspil til, hvilke penge deres fag har brug for. De får også oftest ja til at prøve nyt. Fagligheden skal man stå vagt om, erfarer han, for der kommer krav om, at lærerne skal bruge tid på meget andet end deres fag. - Vi har pligt til at lære eleverne at læse, men vi skal også lære dem andet, de har brug for i fremtiden, f.eks. selvstændighed, forklarer Michael Harritslev. Det lærer de ikke ved katederundervisning. Skolen er derfor meget anderledes, end da forældrene gik der, og det har skolen glemt at fortælle nok om, mener han. - Det er derfor, der er så mange konflikter, tror jeg. Men skolen har altså en forbistret forpligtelse til at inddrage forældrene mere - til gavn for børnene, siger skolelederen, der på døgnet hjemme på skolen gerne vil overbevise de andre om, at der er guld at hente for ideerne, hvis skolen organiseres på en anden måde, så eleverne er sammen med flere årgange, men er delt op i mindre grupper i de forskellige fag alt efter deres kunnen. - Børnene skal også evalueres mere professionelt end blot et tal. En lav karakter gavner ingen. Tværtimod har vi en pligt til at finde hver elevs stærke sider, så de altid får en sejr ud af at gå her, siger Michael Harritslev.