Succes for jobtilbud i Frederikshavn

Ledige kæmper for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

I Frederikshavn Kommune er der, som så mange andre steder landet over, ledige, der kæmper for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Og faktisk er der i Frederikshavn et tilbud, der har formået at få mange arbejdsløse både i og udenfor kommunen tilbage i arbejde. AMI-centret, det står for arbejdsmarkedsintegration, er en del af kommunens projektafdeling, som udover AMI-tilbuddet blandt andet råder over en kursusafdeling og beskyttet beskæftigelse. AMI er et tilbud for ledige over 25 år, der har meget svært ved at finde tilbage på arbejdsmarkedet, og i løbet af de sidste fire måneder har centret været inde i en rivende udvikling. Dengang var jobkonsulent, Peter Pedersen, den eneste ansatte, og der var fem kursister. I dag er der kommet yderligere fire ansatte og kursisterne vælter ind. Lige nu er 55 i gang med forløbet. - Der skulle simpelthen til at ske noget, for jeg syntes, at det hele stod lidt stille her, siger Peter Pedersen. Henter ledige udenbys En af årsagerne til den hastige fremgang, er massiv markedsføring, forklarer Peter Pedersen. Udover et tættere samarbejde med jobcentret i Frederikshavn har de nemlig også promoveret sig i Brønderslev Kommune, så herfra er kommet en del kursister. Samtidig er der kommet flere kontanthjælpsmodtagere end der har været førhen. Mange af dem er langt fra arbejdsmarkedet, og det kræver derfor en særligt målrettet indsats at få dem på rette spor igen. Afklaring Det særlige ved kurset på AMI-centret er derfor, at tid ikke spiller så stor en rolle. Det gælder ikke om at få kursister i arbejde så hurtigt som muligt og skaffe dem det første, det bedste job, men om at de mennesker, der kommer ud i den anden ende, er i stand til at klare sig selv og blive i jobbet eller videreuddanne sig. Derfor skal kursisterne afklares i forhold til egne kompetencer, ambitioner og drømme, så de kan starte i den rigtige praktik, eller i det mindste afprøve en branche, som måske er noget for dem. Målet er, at 50 procent af kursisterne skal i job eller uddannelse, efter endt kursusforløb og praktiktid. Det mål holder de ret godt, for i øjeblikket drejer det sig om mellem 50 og 70 procent. Prøve tingene af Selv om kursisterne ofte har været væk fra arbejdsmarkedet i længere tid, er det sjældent fordi de mangler kvalifikationer. Derfor handler AMI-centrets tilbud heller ikke så meget om undervisning og videreuddannelse, men om at finde kursistens styrker, og se på hvordan de bedst kan bruges i et fremtidigt job. Der tages udgangspunkt i den enkelte kursist, som gennem gruppemøder og individuelle samtaler coaches til at finde sit ståsted og sine ambitioner for fremtiden. Efter de første seks ugers afklaring, hvor kursisterne skal finde ud af, i hvilken retning de vil gå, følger fire ugers praktik. Kursisten vælger selv stedet og jobkonsulenterne hjælper med at tage kontakt til virksomheden, og afhængig af, hvordan det går, kan man komme i praktik et nyt sted eller måske blive ansat i virksomheden med løntilskud og senere kan der blive tale om ordinær fastansættelse. - Det gælder i høj grad om, at kursisterne får prøvet noget af, siger Peter Pedersen. Ny uddannelse Praktikken kan nemlig ofte føre til, at kursisten opdager, at det er en helt anden branche han eller hun faktisk hører til i. Så selv om man har været sygeplejerske i mange år, kan man altså sagtens springe ud i en praktik som maler, og hvis det er noget for kursisterne, fortsætter en del som voksenlærlinge, og kommer på den måde ind i en helt ny branche. På samme måde er der flere kursister, som har valgt at begynde at læse efter forløbet. - Nogle af vores kursister er ikke så bogligt stærke, men har de eksempelvis været i praktik som pædagog, finder de måske ud af, at det er det de vil, og så ender de på skolebænken alligevel, forklarer Peter Pedersen, som har nok at se til med at hjælpe kursisterne med at finde praktikpladser. Og de har nok at se til på AMI-centret. 13. oktober startede et hold kursister, og allerede i slutningen af oktober begynder de næste.