Succes med at stoppe socialt bedrageri

Borgere i Aalborg Kommune, der hver måned snyder ved at hæve socialhjælp, de ikke har krav på, har fået det svært. Aalborg Kommune har nemlig stor succes med at stoppe socialt bedrageri.

På fire år har en arbejdsgruppe på to-tre medarbejdere stoppet uberettigede udbetalinger af eksempelvis kontanthjælp, boligsikring og børnetilskud for 13 millioner kroner. Desuden er der et tilbagebetalingskrav på 3,3 millioner kroner, som Aalborg kommune også håber at få hentet hjem. - Udbetalingerne på uberettigede sociale ydelser er stoppet, så pengene er sparet og dermed tjent, mener leder af gruppen Helhedsorienteret Sagsbehandling, Anne Mie Nielsen. Alene i år 2003 stoppede gruppen udbetalingen af sociale ydelser for 4,1 millioner kroner. - Det har en effekt hver gang, der bliver omtalt i avisen eller i fjernsynet. Så får vi dagligt henvendelser fra borgere, der har en mistanke om socialt bedrageri, fortæller Anne Mie Nielsen. Ifølge hende er det i høj grad de lovlydige borgere, der er med til at holde pengene i kassen. Det er ofte anmeldelser fra borgerne, der fører til, at Aalborg kommune opdager socialt bedrageri. - Vi får også anmeldelser fra vores egne medarbejdere i kommunen, som har opdaget nogle underlige oplysninger, når de har behandlet en klient i anden sammenhæng, og så undersøger vi det nærmere, siger Anne Mie Nielsen. Foruden at opdage socialt bedrageri, beskæftiger gruppen under Helhedsorienteret Sagsbehandling sig også med skattesager. På den konto er der i perioden fra 1999 til 2003 landet 17,4 millioner kroner i stats-, amt- og kommunekasser i skatteforhøjelser. Det er dog kun 3,7 millioner kroner, som ender i Aalborg kommunes kasse. Resten går videre til stat, amt og kirke. Aalborg kommune er også interesserede i at kræve de uberettigede udbetalinger af sociale ydelser tilbage igen, men det går mere trægt. - Vores politik er at bruge ressourcerne på at stoppe udbetalingerne, i stedet for at kræve pengene ind igen. Vi går ikke så meget efter tilbagebetaling, fordi det er hurtigere at stoppe ydelserne. Det er især i skattesager, det kniber med at få pengene ind igen, forklarer Anne Mie Nielsen. Sidste år var der 37 sager om socialt bedrageri og skatteunddragelse, der landede på politiets disk på grund af deres karakter. - Vi anmelder i princippet alle sager, men det bliver en konkret vurdering i de enkelte sager, om det kan betale sig, forklarer jurist hos Aalborg kommune Merete Aagaard. Både sagernes størrelsesorden og hyppighed spiller ind, når juristerne vurderer, om der er grundlag for en politianmeldelse. Aalborg kommune forsøger også at få pengene fra udbetalte uberettigede ydelser tilbage. - Hvis folk ikke er indstillet på at betale, har vi mulighed for at tilbageholde en del af lønnen, fortæller Merete Aagaard. Sidste år undersøgte gruppen Helhedsorienteret Sagsbehandling 151 sager.