Buskørsel

Succes med busrute til Gjøl

Dette foto er historie. Rute 201 mellem Gjøl og Aalborg fanget i vintersjap på Limfjordsbroen. Nu benytter borgerne på Gjøl en kommunal rute til Aabybro, hvor der er skift til busser mod Aalborg.Foto: Torben Hansen

Dette foto er historie. Rute 201 mellem Gjøl og Aalborg fanget i vintersjap på Limfjordsbroen. Nu benytter borgerne på Gjøl en kommunal rute til Aabybro, hvor der er skift til busser mod Aalborg.Foto: Torben Hansen

GJØL:Efter fem måneders prøvetid tør Aabybro Kommune nu konstatere, at den ny kommunale busrute 600 mellem Gjøl og Aabybro er en succes. Der er tale om en teletaxaordning med faste afgange og faste stoppesteder, som faktisk er den eneste offentlige transport til og fra Gjøl. Tilbage i 2004 blev der ellers oprettet en almindelig teletaxi på strækningen som afløser for en fast rutefart, og det skyldes den gang faldende passagertal og derfor en dårlig økonomi i ruten. Men teletaxaordningen var langt fra populær og medførte en lang række klager til både Nordjyllands Trafikselskab og Aabybro Kommune, oplyser Jesper Runge Madsen fra Aabybro Kommune. Nogle gange kom bestilte taxaer ikke, andre gange kørte der flere lige efter hinanden Bedre blev situationen ikke af, at Nordjyllands Trafikselskab i 2005 lukkede sin busrute 201 mellem Aalborg og Gjøl, fordi den heller ikke var rentabel. Derfor foreslog Gjøl Borger- og Erhvervsforening, at teletaxaordningen mellem Aabybro og Gjøl blev ændret til en rute med faste afgange og stoppesteder, og det bakkede byrådet op om. - Siden har hverken NT eller Aabybro Kommune modtaget klager over betjeningen af rute 600. Tværtimod er der modtaget mange tilkendegivelser om stor tilfredshed. Desuden viser tællinger, at der er passagerer med på stort set alle afgange, oplyser Jesper Runge Madsen. -tin

Forsiden