Trafikulykker

Succes med genoptræning

Ras­mus Hogreffe fra Aal­borg Uni­ver­si­tet af­prø­ver det ud­styr, der be­nyt­tes i Brøn­der­slev. Foto: Kurt Be­ring

Ras­mus Hogreffe fra Aal­borg Uni­ver­si­tet af­prø­ver det ud­styr, der be­nyt­tes i Brøn­der­slev. Foto: Kurt Be­ring

NORDJYLLAND:Aalborg Sygehus og Rigshospitalet bliver sikkert de første sygehuse i Danmark, der får mulighed for at foretage en ny behandlingsform mod dropfod, som personer typisk får efter en hjerneskade. Der er sket forskning i den behandling på Brønderslev Neurohabiliteringscenter sammen med studerende fra Aalborg Universitet. Og denne forskning giver meget gode resultater. Der er tale om en mikrochip, der sender et trådløst signal fra hælen, og som så får personen til at gå langt bedre. Mange patienter med dropfod går dårligt, men med den nye teknik bliver deres gang langt bedre. Der er sammen med de studerende fra Aalborg Universitet afprøvet flere forskellige behandlingsformer, hvor elektriske stød på muskler indgår i genoptræningen. Overlæge Niels Svaneborg fra Brønderslev Neurohabiliteringscenter regner ikke med, at der går lang tid, før Sundhedsstyrelsen siger god for behandlingen på Aalborg Sygehus og Rigshospitalet. Brønderslev Neurohabiliteringscenter har 39 patienter under genoptræning fra Aalborg Sygehus og Sygehus Vendsyssel. De flotte resultater i Brønderslev har givet genlyd i hele Danmark. Det er blandt andet apopleksiramte - personer ramt af en blodprop i hjernen - der behandles. Men også traumatisk hjerneskadede efter f.eks. trafikulykker. Sidstnævnte gruppe har tidligere måttet behandles uden for Region Nordjylland, men de kan nu behandles inden for regionens grænse. I går fik Brønderslev Neurohabiliteringscenter endnu en flot anerkendelse.Centret er blevet praktiksted for studerende fra Aalborg Universitets uddannelse i medicin med industriel specialisering. 44 studerende fra Aalborg Universitet fulgte i går genoptræningen i Brønderslev, og de skal følge genoptræningen nøje. Niels Svaneborg siger til NORDJYSKE, at Brønderslev Neurohabiliteringscenter kan få stor glæde af de studerende, når de til sin tid kommer ud i medicinalindustrien og andre steder. - De kan måske udvikle medicin eller udstyr til genoptræning, siger Niels Svaneborg. Han tror også på, at nogle af dem kommer til at assistere læger inden for visse opgaver. - I dag er der ikke megen forskning, men det kommer uden tvivl.