Arbejdsløshed

Succes med indvandrere i job

Restgruppen plaget af psykiske og adfærdsmæssige problemer - vejen til jobbet er lang

AALBORG:Stadig flere flygtninge og indvandrere kommer i arbejde. Også selv om de i lang tid har været på kontanthjælp, og dermed er sværere at få ud på arbejdsmarkedet end gruppen af dagpengemodtagere. - I Aalborg Kommune har vi arbejdet med en prognose, der sagde, at vi i 2007 skulle have 980 flygtninge og indvandrere på kontanthjælp og introduktionsydelse. Men vi har kun 705 på kontanthjælp og 22 på introduktionsydelse. Antallet af indvandrere, der bliver selvforsørgende, er således steget betydeligt hurtigere, end vi forventede, siger John Andersen, leder af sekretariatet i Jobcenter Aalborg. Som følge af de gode konjunkturer, hvor virksomhederne mangler arbejdskraft, forventer han et yderligere fald i ledigheden hos flygtninge og indvandrere. Restgruppen et problem Men efterhånden som køen af ledige skrumper, bliver det sværere og sværere at få de sidste ud på arbejdsmarkedet. - Det største fald i ledigheden er sket inden for gruppen af flygtninge og indvandrere, der ikke har andre problemer end ledighed, siger John Andersen. Her er der tale om kontanthjælpsmodtagere, der umiddelbart kan gå lige ud og passe et arbejde. Nogle kan måske have ondt i ryggen eller i knæene, så det er ikke alle typer af arbejde, som de kan klare, men i det store og hele kan de gå direkte fra kontanthjælpen til en arbejdsplads. Men der er også en stor gruppe kontanthjælpsmodtagere blandt flygtninge og indvandrere, der slås med en stribe af problemer. - Vi har en stor gruppe, der ikke er umiddelbart arbejdsmarkedsparate. De kan være syge, have psykiske og adfærdsmæssige problemer eller have et dårligt sprog. Nogle har aldrig gået i skole, og de har derfor svært ved at lære dansk, siger John Andersen. Har ikke opgivet dem Eftersom der i øjeblikket tyndes kraftigt ud i gruppen af ledige indvandrere, der ikke har andre problemer end netop ledighed, fylder den tunge restgruppe forholdsmæssigt mere og mere, selv om også denne gruppe langsomt svinder ind. For det er ikke sådan, at man på jobcentret har opgivet at få dem i arbejde, oplyser John Andersen. Men det kan være en langstrakt proces, der kræver et langt forløb, inden man kan sluse nogle fra den tunge restgruppe ud til arbejde og dermed væk fra offentlig forsørgelse. - Der er ingen, der får lov til bare at gå på en passiv kontanthjælp, siger Jette Frederiksen, leder af Integrationsafdelingen på Jobcenter Aalborg.