Succes med narko-behandling i arresten

Stofmisbrug 27. februar 2003 07:00
Halvandet års forsøg i Esbjerg med narkoafvænning af indsatte i den lokale arrest har været en succes. 20 af 27 hårdtbelastede kriminelle med masser af fængselsdomme bag sig sagde ja til behandlingstilbuddet, og resultaterne er så lovende, at narkobehandlingen i arresten måske udbredes til andre dele af landet. Viljen til at forsøge at stoppe misbruget og dermed den kriminelle løbebane er blevet meget større, end den ellers ville have været hos den enkelte misbruger. Det mener lederen af Center for Misbrug i Ribe Amt, Jan Jørgensen. - Det nye er, at narkobehandlingen indledes allerede, mens den kriminelle er i varetægtsarrest og altså på et tidspunkt, hvor fængslede ellers ikke modtager behandling. Vi har sporet en større vilje og afklaring til at komme ud af misbruget, fordi de indsatte som gruppe er gået med i projektet, siger Jan Jørgensen til Ritzau. Rent praktisk er projektet gennemført i Esbjerg Arrest, og det er sket i et samarbejde mellem amtet, kommunen, kriminalpolitiet og Kriminalforsorgen. Erfaringerne er så gode behandlingsmæssigt og økonomisk for samfundet, at socialminister Henriette Kjær (K) har ønsket at blive orienteret om projektet. Hun besøger derfor Esbjerg den 10. marts. En tidligere narkoman og nu misbrugskonsulent har stået i spidsen for den individuelle eller gruppevise vejledning, samtaleterapi m.v., som er foregået i arresten. Afvænning af narkomaner foregår normalt ikke i arresthuse, men sker først, når de dømte kommer til afsoning i de rigtige fængsler, og foreløbig er der kun narkoafvænning i Vridsløse, Vestre Fængsel og på kvindeafdelingen i Horserød, oplyser Jan Jørgensen. Den vestjyske model har fået navnet "Baagø-projektet" - opkaldt efter kriminalinspektør Børge Baagø Hansen. I sin frustration over at se de kriminelle narkomaner returnere til arresten gang på gang efter løsladelse foreslog han, at der i arresten blev sat ind med et otte ugers forbehandlingsprogram. Altså mens de er helt eller delvis afgiftede. Udviklingskonsulent Anders Bang Lehnsted fra Ribe Amt siger, at projektet entydigt viser, at det kan lade sig gøre at opbygge en positiv holdning hos narkomaner til det offentligt ansatte personale, som de ellers traditionelt er i opposition til. Medvirkende til de gode resultater har også været, at arresten i Esbjerg har reserveret en speciel etage til deltagerne i projektet. - For alle deltagere i Baagø-projektet - indsatte såvel som ansatte - er der flyttet grænser. Et ryk, der er båret af villighed til at arbejde for gensidig forståelse og gensidig tillid i den praktiske hverdag, siger Anders Bang Lehnsted. De 27 deltagere i projektet var i alderen 19 til 38 år, og de 19, der i fjor var registreret i kriminalstatistikken, havde i gennemsnit ni ubetingede fængselsdomme bag sig. Deltagerne var gennem tiden i gennemsnit idømt fire års fængsel. /ritzau/
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...