Planteavl

Succes med ny pleje af heden

Ringkjøbing Amt er i gang med at udvikle nye metoder til pleje af de fredede heder. De nye metoder, der følges med interesse i andre amter, har givet den sidegevinst, at der er fundet nye aftagere til restprodukterne fra plejen. I samarbejde med en privat entreprenør har amtet udviklet et helt nyt koncept inden for hedepleje. Ideen er at fjerne så meget gammel lyng som muligt uden at gå helt ned til mineraljorden nedenunder. Det afhøstede materiale indeholder meget lidt jord og sand og kan derfor bruges til flere formål. Ved på denne måde at høste lyngen og i samme arbejdsgang opsamle det høstede materiale fjernes der store mængder næringsstoffer fra heden. Der fjernes ca. 40 tons eller 170 kubikmeter organisk materiale per hektar. Fjernelsen af næringsstoffer er afgørende for, at heden kan overleve. I efteråret 2002 blev der med denne metode produceret ca. 1000 kubikmeter hedemateriale, som blev brugt til ridestier i plantager. Desuden er der lavet forsøg med materialet til ridebaner og afdækning, og virksomheder med speciale inden for produkter til landbruget er kontaktet. Amtet har også lavet forsøg med at sprede det afskrællede hedemateriale på et areal, der har ligget brak i en årrække. Umiddelbart før udspredningen af hedematerialet blev arealet dybdepløjet, så materialet kom i berøring med helt ren mineraljord. Allerede efter syv måneder ses de første spirer af hedelyng. Det er mindst et år tidligere end forventet. I samarbejde med landbruget har amtet indledt en række forsøg med anvendelsen af afskrællet hedemateriale. Det indeholder en relativt stor gødningsværdi, men næringen frigives langsomt. Resultaterne på afgrøderne er derfor begrænsede det første år. Derfor fortsætter forsøget i år. Også til bekæmpelse af græsarten Blåtop på heden har Ringkjøbing Amt taget en ny metode i brug med en landbrugsfræser med påmonteret specialskær. Udviklingen af de nye metoder er et supplement til den mere traditionelle pleje af hederne, som omfatter nedskæring og rydning af uønsket bevoksning, afbrænding, slåning og afgræsning med får, geder og kreaturer. Sidste år plejede Ringkjøbing Amt omkring 800 hektar hede med de forskellige metoder. Amtet har hvert år i årene 2002-2005 afsat 1,7 millioner kroner ekstra til pleje af hederne. Den ekstra indsats skyldes især omfattende angreb af lyngens bladbille. Uden en øget indsats vil en væsentlig del af arealet med hedelyng i amtet forsvinde i løbet af få år. /ritzau/
Breaking
Megastore vinger skal fremstilles i Aalborg: Investerer 300 mio. kr.
Luk