Succes med triathlon

SKAGEN:Den nye triathlon-afdeling under Skagen Svømmeklub fyldte naturligt nok pænt på svømmeklubbens generalforsamling forleden, og meldingen fra Hans Henrik Hansen, der er formand for udvalget, var da også, at mange af målene og visionerne allerede er opfyldt. - Nogle har været for lette, andre for svære at opnå. Det er bestyrelsens opgave hele tiden at justere, men vi kunne godt bruge et par personer mere i udvalget, konstaterede Hans Henrik Hansen. Den lokale afdeling er også på jagt efter nogle personer, der ønsker at uddanne sig som dommere. - Hvis vi ikke kan stille med dommere fra Skagen-afdelingen vil vi blive pålagt et tillæg på 1800 kroner for hver gang vi stiller op til et stævne. Selve uddannelsen tager kun seks timer, så det må være muligt at finde nogle interesserede, sagde Hans Henrik Hansen, der sammenfattede situationen for den nye afdeling med, at svømmeklubben nu kan se tilbage på et år, hvor triathlon kom på bykortet. - Svømmeklubben har givet sig selv fire til fem år til at afprøve, om triathlon kan blive en succes her i kommunen, og som tingene ser ud efter det første år, må vi konstatere, at det nye tiltag godt kan bære, tilføjede han. Formanden for svømmeklubben, Johnny Risager Jørgensen, glædede sig over, at den samlede medlemsskare i klubben blandt andet takket være det nye tiltag og bybysvømning og handicap er forøget til 450 medlemmer. - På længere sigt er det bestyrelsens håb, at tråden fra babysvømning til talentholdet bliver styrket. Det kræver lidt forbedringer på organisations- og informationsfronten, hvilket vi også arbejder på. Det er meget vanskeligt at få undervisningen til at fungere i det lille bassin i Træningscentret, og vi håber stadig på, at der vil ske noget med hensyn til et bassin med en smule varmere vand i svømmehallen, lød det fra formanden for svømmeklubben, der beklagede, at det ikke er lykkedes at få en træner på konkurrenceholdet. Ifølge formanden vil det kommende år bære præg af tilbageholdenhed. Efter nogle udgiftskrævende år trænger klubben nemlig til at konsolidere klubbens midler. Der var genvalg til klubbens kasserer, Jytte Larsen, ligesom der også var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Susanne Venø Nielsen, Ann Mari Haucke og Gert Pedersen samt supleanten Jørgen Naubert. Den øvrige bestyrelse består af formanden, Johnny Risager Jørgensen, Janni Christoffersen og Hans H. Hansen. bm