EMNER

Succesen vokser hver dag

ØSTUDVIDELSE:I morgen, mandag 1. maj, kan vi fejre to års jubilæum for udvidelsen af EU med de 10 nye lande. Det har været et par fantastisk positive år. Godt nok var jeg fra starten optimistisk, men det er alligevel gået bedre, end jeg havde forestillet mig. I dag er status, at vækst og demokratisk udvikling i de nye medlemsstater er meget iøjnefaldende. Flere af de nye EU-lande i øst har nærmest haft kinesisk vækstrater i de sidste år. Oven i købet har de 15 gamle medlemsstater også fået del i væksten. Den danske eksport af produkter til Østeuropa er steget markant. I de tre første kvartaler af 2005 var den danske eksport til Østeuropa steget med 26 % i forhold til samme periode i 2004, viser tal fra Landbrugsrådet. Det er meget, og det betyder mange eksportkroner i kassen - og ikke mindst betyder det nye jobs her i Danmark. Især i landbruget er eksporten steget, da den i de tre første kvartaler i 2005 steg med hele 65 % i forhold til samme periode i 2004. Alt tyder på, at den udvikling vil fortsætte i de kommende år. Før udvidelsen var der ellers delte meninger om, hvilken betydning udvidelsen, og dermed åbning af markedet til Østeuropa, ville få for den danske handel. Blandt skeptikerne var der frygt for, at Danmark og resten Vesteuropa ville blive oversvømmet af billige produkter, som ville gøre livet sværere for danske erhvervsdrivende. Optimisterne mente derimod, at udvidelsen ville blive en fordel for dansk handel, da den ville betyde et større marked at afsætte de danske produkter på - de danske producenter ville få 75 millioner nye potentielle kunder, lød det. Der var også tilhængere af et synspunkt midt i mellem, der gik på, at Danmark ville først opleve en stigning i billige produkter importeret af en lavere kvalitet fra Østeuropa, men at der med tiden ville blive en øget efterspørgsel i Østeuropa af produkter af høj kvalitet, hvilket Danmark er god til. Der er rigtige ting i alle tre synspunkter, har tiden vist. Således er eksporten fra de gamle medlemsstater af f.eks. landbrugsprodukter mest forarbejdede landbrugsprodukter, mens vi importerer uforarbejdede landbrugsprodukter. Den øgede samhandel med Østeuropa har altså betydet, at vi har kunnet specialisere os i og koncentrere os om de produkter, som vi er rigtig gode til at lave. Og ganske som de klassiske handelsteorier foreskriver, så har begge sider vundet på at handle mere med hinanden. Handel er en af de mest sikre veje til velstand. Derfor står Europa i dag stærkere i forhold til både fred og frihandel end for 2 år siden takket være Østudvidelsen.