Succesfuld AKT-klasse fortsætter

} TILLÆGSBEVILLING: Kultur- og socialudvalget har fået bevilget 327.1000 kroner som en tillægsbevilling til en videreførelse af Sortebakkeskolens særlige AKT-klasse for to-sprogede elever resten af budgetåret 2005. Derefter vil AKT-klassen blive indarbejdet i budget 2006 i forbindelse med skoleårets planlægning. Klassen for tosprogede elever blev introduceret for et år siden som et forsøg, der nu har vist sig fuldt ud at leve op til forventningerne. En lærer og en pædagog er fast tilknyttet projektet. Ved at beholde de tosprogede eleverne i eget skolemiljø mener kultur- og socialudvalget at kunne opnå det bedste faglige udbytte samtidigt med, at alternative løsninger uden for kommunegrænsen vil være væsentlig dyrere.