Succesrigt skoleprojekt lukker

Forsøg for de yngste elever på Nordre Skole er for dyrt, siger politikerne

Skolevæsen 15. september 2002 08:00

HOBRO: I over to år har Nordre Skole givet sine yngste elever en anderledes skolegang. Indskolingsprojektet betegnes fra alle sider som en klokkeklar succes. Men eleverne i Nordre må vende tilbage til hverdagen, når forsøgperioden slutter til sommerferien. I børne- og kulturudvalgets budgetforslag for 2003 er der ikke sat de over 600.000 kroner af til, at Nordre-idéen kan fortsætte. - Det har vi ikke råd til. Vi vil i stedet arbejde på, at ikke kun Nordre Skole, men alle skolerne i næste skoleår kan tilbyde en anderledes indskoling. Men den må ikke koste så meget, siger Jan Hviid (V), formand i børne- og kulturudvalget. Indskolingsprojektet på Nordre Skole betyder, at eleverne i børnehaveklassen, 1. og 2. klasse har længere skoledage end før. Lærere i skolen og pædagoger i fritidsordningen arbejder sammen, og i mange timer er der to voksne i hver klasse. Det giver blandt andet ressourcer til at tage sig ekstra af de svageste. Jan Hviid tvivler ikke på projektets værdi. - Jeg er sikker på, at en god skolestart for børnene kan forhindre, at nogle af eleverne senere i skoleforløbet får behov for specialundervisning. Jan Hviid håber, at børne- og kulturudvalget inden næste skoleår kan finde en model for en bedre skolestart for de yngste i kommunens skoler. Han mener, at eleverne bør have en skoledag til klokken 14.10, og det skal gælde for elever i til og med 3. klasse. - Men det bliver en model, hvor klasserne har færre timer med to lærere, end det er tilfældet på Nordre Skole. Der kommer en ekstra udgift, men den kan vi formentlig finansiere, fordi skolefritidsordningerne skal bruge færre medarbejdere. Mange forældre vil melde deres børn ud af sfo'erne, fordi eleverne er længere tid i skole, siger Jan Hviid. Det er synd Udsigten til en grum skæbne for de nye skoletider mødes med beklagelse af Karin Bjerregaard Rasmussen, skoleleder på Nordre Skole. - Det er en ualmindelig dårlig idé at lukke projektet. Det er synd, hvis vi ikke får penge til at fortsætte, lyder den umiddelbare reaktion fra skolelederen. - Forældrene er meget begejstrede for ordningen, og det er vores klare indtryk, at børnene lærer hurtigere. Lærere og pædagoger har tid til at tage individuelle hensyn. Der bliver taget hånd om både de svage og de meget dygtige. Jeg er overbevist om, at projektet er med til at forhindre, at elever senere får behov for specialundervisning, siger Karin Bjerregaard Rasmussen. Hun afviser, at man kan lave den form for indskoling til en væsentlig lavere pris. - Det koster penge, fordi det er vigtigt, at børnene har mange timer i skolen. Det er også vigtigt, at der er personale nok, så klasserne i mange timer har to voksne, siger skolelederen.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...