Frederikshavn

Suderbovej lukket i weekenden

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Regnsvandsbassinet er blevet MEGA-stort. Foto: Bent jakobsen

FREDERIKSHAVN:Frerikshavs vestlige omfartsvej, Suderbovej, bliver midlertidigt lukket i weekenden. Baggrunden er, at der lægges en ny kloakledning fra de nye boligområder ved Lerstien og Købstrupvej til regnvandsbassinet på østsiden af Suderbovej. fortæller lederen af kommunens materielgård, Erik Pedersen. Mange bilister fra oplandet kører ad Suderbovej for at komme på arbejde, og der er del tung trafik til industriområdet i vestbyen. Derfor bliver den del af kloakarbejdet, som gør nødvendigt at lukke vejen, udført i weekenden. Regnvandsbassinet er i løbet af efteråret blevet udvidet for at kunne opsamle de store mængder regnvand, der skal afledes fra det stærkt skrånende terræn, som de nye boligområder ligger på. Samtidig med kloakeringsarbejdet laver kommunen cykelstier på begge sider af Suderbovej på strækningen mellem Gærumvej og Koktvedvej. Langs den nordlige del af Suderbovej, fra Koktvedvej til Hjørringvej, er der allerede cykelbaner/cykelstier.