Suk, jammer og klage

KRISTENDOM Johannes Zornhagen: "Stemmer fra reformationstiden" Det lille nordjyske forlag Queenswood har udsendt en bog om reformationen. Hovedsynspunktet er, at kongemagten ved reformationen foretog en skandaløs afmontering af den universelle katolske kirkes danske afdeling, tvangslutheraniserede folket og at alle de senere fremstillinger af dette forløb har været sejrherrens udgaver. Et frisk synspunkt, må man sige, og det er indimellem da også underholdende at følge, fordi der er så megen lidenskab i projektet. Helhedsindtrykket er dog nedslående: En nøje opregning af punkter i en gammel historie, som man kan sørge over. Rigtignok var danskerne katolske i hele perioden fra Ansgar til 1536, og kirkerne blev bygget af katolsk troende danskere. Den kongemagt, der svang sig op på den tid, har helt sikkert også forbrudt sig mod adskillige af vor tids normer for god opførsel. Men det yder ikke hverken Luthers eller reformationens historie retfærdighed at ville moralisere med 500 års forsinkelse. Bogen er ikke egentlig kirkehistorie. Det er en opbyggelig klagesang, der gerne vil underminere folkekirkens legitimitet. Det volder ikke de store problemer, eftersom forfatteren er overbevist om, at "Kristus [ikke har] villet en evangelisk-luthersk folkekirke for Danmark, og det fra det Herrens år 1536" (side 12). Når man på den måde har en facitliste, er periodens reale magtfaktorer og problemstillinger egentlig kun i vejen for sigtet. Kongerne får derfor dårlige karakterer; de er magtbegærlige og griske, hvad enten de er fuldblods lutherske fra starten som Christian III, eller de fører en kompromissøgende og mere tolerant linje som Frederik I. Luther kan forfatteren trods visse anstrengelser ikke forstå, men både neurose, seksualitet og ambitioner antydes. I det hele taget er det de andres skyld, hvorimod katolikkerne kun har gjort godt. Man fristes til at spørge, hvorfor de så ikke ved rettidig omhu kunne have gjort "reformationen" overflødig. Der er også formelle vanskeligheder ved anlægget. Det gælder uigennemskuelige henvisninger og ikke mindst forekomsten af lange citater og tekstnære referater, herunder en hel artikel fra 1894. Overskriften er derfor misvisende. Luther citeres meget lidt, Skibykrøniken benyttes naturligvis med tilslutning, men derudover baserer bogen sig på andre fremstillinger, der passer i krammet. Hans Gregersen kultur@nordjyske.dk Johannes Zornhagen: Stemmer fra reformationstiden 157 sider, 159 kr. Forlaget Queenswood