Sukkerafgift koster arbejdspladser

Det er rystende, at regeringen ikke er lydhør over for kritikken af deres lovforslag om sukkerafgift.

Denne afgift rammer de almindelige fødevarer i stort omfang. Der har ellers ikke manglet oplysning til regeringen om konsekvenserne. Fynbo Foods i Vrå har allerede oplyst om, hvad det vil betyde for produktionen. Det kan betyde en halvering af produktionen med afskedigelser til følge. Det samme billede vil kunne ses på alle andre produktionsvirksomheder, der bruger sukker, og der er jo sukker i et meget stort antal fødevarer. Desværre må jeg erkende, at Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, De Radikale og Enhedslisten ser stort på, at sukkerafgiften kommer til at koste mange arbejdspladser. Hvem skulle have troet, at en rød regering ville lukke arbejdspladser i udkantsområder. Det var ikke ligefrem det, der blev lovet i valgkampen fra de røde partier. Regeringen og Enhedslisten kommer til at stå med ansvaret for, at der lukkes arbejdspladser i Nordjylland. De kommer til at stå med ansvaret for, at almindelige dagligvarer får en stor prisstigning, der især går ud over alle dem med lave indkomster. Det vil ramme pensionister, førtidspensionister, studerende, kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere meget hårdt. De får i stedet 23 kr. i kompensation, men det er jo stort set kun det, et kg marmelade kommer til at stige i pris. Mon det var, hvad vælgerne, der stemte på Socialdemokraterne, De Radikale, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten, havde forventet, da de satte deres kryds i stemmeboksen? Regeringen og Enhedslisten påstår, at de vil bekæmpe fattigdommen i Danmark, men er det ved at skabe arbejdsløshed og store prisstigninger, der udhuler husholdningsbudgettet, man bekæmper fattigdom. Eller er der bare tale om, at regeringen er hoppet på Enhedslistens ide om, at alle skal have lige lidt?