Summende bistade

LandboNord-direktør budt velkommen til et summende liv.

- LandboNord er som et bistade - altid summende af liv. Den ny direktør på LandboNord i Brønderslev blev ved fredagens reception budt velkommen af blandt andre chefrådgiver for kvæg, Anne-Mette Søndergaard, der på medarbejdernes vegne bød velkommen i jobbet. Hun betegnede Uffe Bertelsen som både intelligent og handlekraftig. Også formand for LandboNord, Niels Vestergaard Salling, havde ordet for at rose Uffe Bertelsen. - Efter det vi har været igennem med en ledelse, vi blev uenige med, og måtte afskedige, er jeg sikker på, at det er det rigtige mand, der er ansat. Vi var selvfølgelig noget spændte på, hvem vi fandt. Og vi er sikker på, At Videncenter for Landbrug, som vi benyttede som "headhunter", har truffet et godt valg, sagde Niels Vestergaard Salling. - Der kræves meget af en leder i en organisation som LandboNord, men vi er sikre på, at du kan løfte opgavem. - Der er skabt et godt samarbejde med bestyrelse og forretningsudvalg, og medarbejderne har taget godt imod dig, konstaterede Niels Vestergaard Salling. Selv er Uffe Bertelsen overvældet over den store opbakning til receptionen. Han synes det er spændende at være kommet på den anden side af skrivebordet. Han har i sit tidligere job været leverandør til LandboNord, men som den, der "køber" ydelser. Som den ældste af tre brødre blev han indpodet, at det var vigtigt at få en god uddannelse. Som 19-årig flyttede han hjemmefra for at komme i lære som revisorelev i Aalborg. Det var på alle måder en stor mundfuld. Sideløbende med at skulle klare sig selv i et lejet værelse også læste HD om aftenen, når arbejdsdagen som elev var til ende. Uddannelsen til statsautoriseret revisor er lang. Det tager 10-12 år. Men én ting er den faglige uddannelse. Dernæst går der år med at specialisere sig, indtil man når det punkt, hvor man for alvor er i stand til at performe selvstændigt. Efter at være udlært i det landsdækkende revisorfirma KPMG, har Uffe Bertelsen tilbragt 21 år i samme organisation, først i Aalborg-afdelingen og siden som kontorchef for Randers-afdelingen, sideløbende med at han som partner også sad i regionsledelsen. Men med tiden voksede ønsket om en fornyelse på karrierefronten. Uffe Bertelsen, der stammer fra Tvis ved Holstebro, er - stadig - bosat i Aalborg sammen Lene, der er jurist og leder ved Retten i Aalborg, og parrets to sønner på syv og ni år. - Skulle der ske noget, skulle det være indenfor rådgiverbranchen, og det skulle være et sted, hvor organisationen var tilstrækkelig stor til at sikre en vis bredde i de faglige og ledelsesmæssige udfordringer - og det er ikke så ligetil, hvis man som Uffe havde et ønske om at blive i Nordjylland. I sin ansættelse hos KPMG har Uffe Bertelsen specialiseret sig i rådgivning af ejerledede virksomheder - og det er netop her, der er et sammenfald med LandboNords kundekreds, der jo primært er selvstændige landmænd indenfor alle genrer. Lige fra den mindre deltidslandmand over det almindelige landbrug til de helt store, industrielle landbrugsvirksomheder.