Dronninglund

Sund alliance

Brønderslev-Dronninglund har modtaget ni millioner kroner fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet til opbygning af et sundhedscenter, hvorfra erfaringerne kan bruges af andre kommuner i Danmark. Sundhedscentret deles op i en borgerrettet og en patientrettet enhed. Den borgerrettede enhed bygges op om Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, hvor det er tanken at skabe et samarbejde mellem sundhedspersonale, idrætsledere, skolens elever og lærere. Den patientrettede forebyggelse består først og fremmest af et genoptræningshus indrettet i det tidligere plejehjem Sofielund i Dronninglund. Her bliver der blandt andet patientskole for diabetes 2-patienter.