Sund By bliver i Slotsgade

Byråd vedtog ellers, at Sund By i Dronninglund skulle til Sophielund for at spare huslejen

Sund By i Dronninglund flytter alligevel ikke ind på Genoptræningscenteret Sophielund. Planen var, at stueetage og tre kælderrum skulle indrettes til formålet, men bygningsmyndighederne har meddelt, at kælderlokalerne er uegnede til kontorer. Byrådets budgetforlig for 2009 betød, at Sundhedsområdet skulle finde besparelser for 350.000 kroner, og forventningen var, at Slotsgade 41 kunne lejes ud for 100.000 kroner, hvis Sund By rykkede ind på Sophielund. Uenighed i udvalg Den forventede besparelse ved flytningen skal nu findes på anden vis. Og et flertal i Sundhedsudvalget har indstillet til byrådet, at pengene skal findes inden for udvalgets egne budgetter - altså, at der skal spares på andre aktiviteter inden for sundhedsområdet. Udvalgsformand Peer Thisted ønsker derimod, at byrådets budgetkoordineringsgruppe forholder sig til problematikken, idet han mener, at der ikke skal spares yderligere på Sundhedsområdet. - Hvis vi - som udvalget indstiller - skal finde besparelsen indenfor vores eget område, skal vi skære yderligere 100.000 kroner af gode projekter, som vi har gang i. Det er jeg ikke indstillet på. Vi har kun en tredjedel tilbage af det, vi havde til Sund By i 2007 - det er grove løjer. Vi skæres ned alle vegne. Men hvis man ikke investerer i forebyggelse, så skal man bruge pengene et andet sted. Og det kan blive rigtig, rigtig dyrt, mener Peer Thisted. Han henviser til, at besparelsen på de 350.000 kroner kommer oven i en reduktionen på 1,2 mio. kroner fra 2008 til 2009. En om'er - Sund By kan ikke flytte til Sophielund, for der er simpelthen ikke plads til dem - med mindre kælderen bruges. Derfor mener jeg, sagen skal behandles i budgetkoordineringsgruppen. Det er en fejlbeslutning at forvente en besparelse på 100.000 kroner ved at flytte Sund By, siger Peer Thisted (S). - Sund By er med andre ord nødt til at blive i Slotsgade. Skulle kælderen anvendes, skulle den bygges meget om. Og vi kan desværre ikke anvise et andet sted til Sund By.