Sundhed

Sund By-butik drosles ned

Budget halveres og konsulent forsvinder

STØVRING:Sund By-butikken ser ud til at få en kort levetid i Stubhuset. Alt tyder på, at den flyttes tilbage til biblioteket, hvor den mest bestod af et udstillings-bord. Den får dog et helt kontor som ramme, ser det ud til. Flytningen indstilles nu til byrådet for at træde i kraft til næste år. Det sker som en delvis følge af, at både amt og kommune har skåret betydeligt ned på tilskuddet til den fælles sundhedsaftale, der danner grundlag for Sund By-butikken. Ifølge aftalen slår man halv skade om udgifterne, og da kommunen i maj besluttede at halvere sit tilskud for 2003 til 250.000 kroner har amtet gjort det samme. For den halve million, som budgettet nu udgør, vurderer Børne- Kulturudvalget i en indstilling til byrådet, at der ikke er råd til en fuldtids-konsulent, som det var meningen med det gamle budget. - Det er ikke meningen, at der skal ansættes en fast sundhedskoordinator. I stedet skal det være en person i flexjob, der kan passe telefonen og tage imod folk i åbningstiden, vi skal have. I stedet skal der støttes større projekter, hvor man kan tilknytte en projektleder, siger Børne- Kulturudvalgets næstformand, Anders Norup (V). Sund By-butikken kommer til at bytte lokale med Støvring Musik- og Billedskole, der dermed kan samle sine aktiviteter oppe på Stubhuset, når skolens leder Jens Ole Kiilerich flytter sit kontor de få hundrede meter mod syd. Sundhedsaftalen får i fremtiden ikke nogen fast forankring i et enkelt af de stående kommunale udvalg, som den ellers har haft. Ansvaret skal gå på skift mellem Børne- Kulturudvalget og Voksen- Ældreudvalget hvert andet år. Det ser Anders Norup en fordel i. - På den måde bliver begge udvalg engagerede i Sundhedsaftalen, vurderer han. Sådan har det i praksis fungeret de sidste år, da Borgerudvalget var ansvarlig for kommunens del af aftalen. Det blev splittet op i de to nævnte udvalg ved årsskiftet. I princippet skulle der i øvrigt have været en sundheds-koordinator i øjeblikket, men stillingen har været ubesat siden sundhedskonsulenten sagde op for et halvt års tid siden. Både amtets og kommunens repræsentanter var enige i indstillingen til den nye struktur for Sund By-butikken.