Sundhed

Sund By er i centrum

Masser af aktivitet og kontakter på C.C. Møllers Vej

SKAGEN:Sund By i Skagen får en mere og mere central placering, når vi taler sundhed for borgerne. Fra hovedkvarteret på C.S. Møllersvej nær rådhuset styrer sundhedskoordinator Edith Mørup med mange dygtige hjælpere en række aktiviteter, som har tilf ormål at gøre os alle mere bevidste om det at være sunde. Hjælp til selvhjælp Men sundhedskoordinatoren understreger, at det er hjælp til selvhjælp. - Hvem arbejder for din livskvalitet? Det gør du forhåbentlig selv. Men du er ikke alene. Sund By er et tilbud til dig og alle borgere i Skagen om dialog og samarbejde, siger Edith Mørup. - Du véd bedst, hvad der er livskvalitet for dig, og hvad du finder vigtigt lige nu. Er du træt af dagligdagen? Har du behov for nye vaner? Vil du gerne være mere aktiv? Sund By har svar på de fleste spørgsmål, understreger sundhedskoordinatoren. Sund By har foreningers tilbud og information om sundhed og sygdom. Alle kan bestille tid til samtale med en fagperson om sunde spisevaner, stress og gener i bevægeapparatet. - Vi har tavshedspligt, og du kan henvende dig anonymt, hvis du ønsker det, fastslår Edith Mørup. Har du en god idé, så er Sund By din samarbejdespartner. Her er væksthus for idéudvikling. Butikken er åben for alle og hjælper med at igangsætte nye aktiviteter. Stavgang er det nyeste - Stavgang er det seneste eksempel. Den populære motionsform er nu blevet udbredt i Skagen, efter at Sund By har bakket op om en kampagne. Fysisk aktivitet er en grundlæggende forudsætning for din sundhed. Det gælder om, at du finder din interesse, og at du møder ligestillede og opnår glæde. Sund By viser vejen frem. Selv om man måske lider af en kronisk sygdom, så er Sund By også for den, der vil skifte bane og gå nye veje. - Igennem samtale med den enkelte kan vi sammen skabe overblik, få forståelse og insitament til forandring. Sund By er der for dig, når du ønsker at erstatte gamle vaner med nye, siger Edith Mørup. Sund By har efterhånden en finger på pulsen rigtig mange steder i Skagen Kommune. Det gælder for eksempel også udgivelsen af seniorbladet "Gadespejlet", som oplyser om aktiviteter og emner med speciel interesse for lidt ældre borgere. Bag udgivelsen står hovedsagelig frivillig arbejdskraft, og det gælder også udbringning af bladet. Bladet kan i øvrigt også læses på interenettet på adressen www.densundecirkel.dk under lokalområde Skagen.