Sund By Frederikshavn får selvhjælpsgrupper

FREDERIKSHAVN:Når sorger eller kriser banker på døren, er det vigtigt, at der er nogen at tale med, hvorfor Sund By Frederikshavn er med til at løbe et initiativ med selvhjælpsgrupper i gang.. I en selvhjælpsgruppe er der 6 deltagere, der kan give hinanden støtte og opbakning. Målet er, at den enkelte efterhånden får nye kræfter og tillid til at komme videre i tilværelsen samt til at møde livet med nye forventninger. Selvhjælpsgruppen mødes i Frivillighedshuset i Boensgade. Gruppen bestemmer selv, hvor ofte den vil mødes, samt hvor længe gruppen skal eksistere. Selvhjælpsgrupperne bliver hjulpet i gang af en kontaktperson. Kontaktpersonen bibeholder kontakten til gruppen gennem hele forløbet. Kontaktpersonerne er frivillige, der er interesseret i at gøre en indsats for andre mennesker. Kontaktpersonen eller medarbejderne i Sund By Frederikshavn har mulighed for at formidle kontakt til sagsbehandlere og andre relevante fagpersoner. Det er gratis at deltage i en selvhjælpsgruppe, og der er ingen, der bliver registreret med cpr. numre eller lignende. Du vil fremover kunne træffe en kontaktperson fra selvhjælpsgrupperne i Sund By Frederikshavn den 1. og 3. torsdag i hver måned fra kl.15.30-17.00. Der er orienteringsmøde om selvhjælpsgrupperne på Sømandshjemmet 19. januar.