Sund By sætter fokus på børn

LØKKEN-VRÅ:Sund By byder på mange aktiviteter og arrangementer for børn i efteråret. Et kursus for runde børn i alderen otte til 12 år, Krop og Krudt, er startet, og der bliver også "agenttræning" og "girl power" for børn/unge på 14-18 år. Småbørnenes ve og vel tager Sund By vare på med fire foredrags- og diskussionsaftener i løbet af efteråret. Emnerne bliver børns udvikling, opdragelse, kærlighed, forkælelse, bevægelse, spisevaner, sproglig udvikling, sygdom, vaccinationer, medicin og ulykker. "Pusterummet" er et tilbud for børn mellem 10 og 15 år, som har en psykisk syg mor eller far. Børnene skal mødes 10 gange for at snakke. Inden gruppen mødes vil to voksne tage en samtale med familierne for at sikre, at tilbudet er det rigtige for børnene, og der sluttes også af med familiesamtaler. Både børn og voksne i Pusterummet har tavshedspligt og der foretages ingen registreringer. Målet er kun at give børnene mulighed for at mødes med andre børn i samme situation. Sund By tilbyder desuden en lang række andre aktiviteter for kommunens borgere: Stavgangshold her og der og (næsten) alle vegne, barselsgymnastik, fedtforbrænding, seniormotion, rygtræning, rygestopkurser og meget mere.