Lokalpolitik

Sund fornuft, tak

Skal kommunen bruge over 45 millioner kroner på Ørnevejens Skole?

Ud fra de oplyste kendsgerninger i Nordjyske (8/10) omkring budget 2012,må det siges, at der ikke er megen logik i at bruge 45,7 millioner kroner til istandsættelse af nedlagtdømte Ørnevejens Skole og omdanne den til et administrationshus. Selvfølgelig må det - alt andet lige - være fornuftig kommunal økonomi for Frederikshavn storkommune at beholde det fredningsdeklaredede Skagen Rådhus som borgercenter i den ende af den langstrakte kommune samt Sæby Rådhus ditto. Gå dernæst i gang med at forsøge bygningen på Ørnevej afhændet, hvis ikke man i øvrigt vil beholde den. Planerne som skitseret i NORDJYSKE må henhøre under kategorien: Ommer - uanset flertal eller ej.