Socialforhold

"Sund" genoptrænings fornuft

NYTÆNKNING:I forbindelse med overdragelsen af ansvaret for al genoptræning af patienter efter sygehusbehandling til kommunerne per 1. januar 2007, er der åbnet muligheder for, at etablere et tæt samarbejde, blandt andet med de private Fysioterapeuter. Mange kommuner har allerede truffet specifikke aftaler vedrørende genoptræning med de private behandlere. Hvorfor ikke Vesthimmerlands kommune? Vesthimmerlands kommune kan mange ting, men ikke alt! Jeg mener, vi skal være meget forsigtige med at oprette kommunale arbejdspladser til vores nye opgaver og i stedet overveje nøje, om det i forvejen er en ydelse som allerede eksisterer i kommunen. Der er set med mine øjne mange fordele med et samarbejde med de private, i forvejen har vi jo et samarbejde med for eksempel de: privat praktiserende læger og privat praktiserende tandlæger, hvilket jo fungerer ganske udmærket. Vesthimmerlands kommune skal jo kun betale for den tid vi eventuelt bruger hos en privat behandler, kommunen behøver ikke at investere i bygninger/klinikker. De private behandlere er meget mobile (hvilket vi ofte ser i deres aftaler med virksomheder). Vesthimmerlands kommune er nu en realitet og det er vigtigt at vi som politikere sørger for, at vi ikke får skabt et nyt stort administrativt monster, som for eksempel Nordjyllands amt var, derfor disse bekymringer fra min side. Vi har jo også et par eksempler i Vesthimmerlands kommune, på at det ikke altid lykken at kommunalisere tingene, jeg skal undlade at nævne hvilke for ikke at puste op i gløderne.