Skolevæsen

Sund kost offentligt ansvar

Mange undersøgelser peger på, at sund kost er helt afgørende for børnenes indlæringsevner i folkeskolen. Når vi skeler til bl.a. Finland og deres flotte resultater i PISA-test, så skal vi også huske, at de finske skoler tilbyder børnene et sundt morgenmåltid, når de møder ind.

BØRN:Mange undersøgelser peger på, at sund kost er helt afgørende for børnenes indlæringsevner i folkeskolen. Når vi skeler til bl.a. Finland og deres flotte resultater i PISA-test, så skal vi også huske, at de finske skoler tilbyder børnene et sundt morgenmåltid, når de møder ind. Finnerne mener selv, at det har stor betydning for børnenes læringskompetencer. Det er derfor også glædeligt, at regeringen i aftalen med kommunerne har besluttet, at der skal serveres sund mad i landets daginstitutioner. Jeg tror, at det også vil få stor betydning for folkesundheden, at de kommende generationer allerede som små får gode kostvaner. Samtidig kan der ligge en pædagogisk mulighed i at lade børnene deltage i madlavningen og på den måde blive fortrolig med det. Jeg håber, at skolerne står for tur næste gang, for det er mindst ligeså vigtigt, at skoleeleverne får mulighed for sund kost. Det nytter ikke at sætte en masse i gang for tre-seks-årige, hvis der ikike følges op på det i skolen. Men ønsket om sund mad koster altså – rigtig mange penge. Vi har netop i Brønderslev Kommune måttet stoppe et forsøg med skolemad fra skoleboder, der ellers var meget populære blandt eleverne. Beslutningen om at stoppe skete på baggrund af økonomien. Det er meget dyrt at etablere de sunde skoleboder. Og firmaerne, der kan levere skolemaden, gisper også. De fortalte senest til medierne i starten af juni, at madordninger mange steder kun overlever pga. salget af pølsehorn (knap så ernæringsrigtig mad kan man sige), fordi det sunde mad er blevet ca. 20 pct. dyrere at producere. Samtidig skal sund skolemad være en mulighed for alle, derfor må prisen ikke blive for høj. Det sætter mange kommuner i en næsten umulig situation mht. at tilbyde den sunde skolemad, specielt når de økonomiske tøjler er stramme. Vi kan ikke bare udvide vores budgetter uden at blive ramt af sanktioner. Samtidig med dette kører et forsøg med støtte fra staten, hvor der tilbydes sund mad for 16 kr. på udvalgte skoler rundt om i landet. Det er glimrende med forsøget, men det siger jo sig selv, at forsøgene på ingen måde har gang på jord på efterfølgende, når prisen er sat så lavt. Jeg håber, at regeringen og KL de næste år vil drøfte problemstillingen nærmere. For selvfølgelig er det offentlig opgave at sørge for, at der kan købes sund men også billig skolemad. Debatten er efter min mening alt for vigtig til at blive en ideologisk diskussion om, hvorvidt det udelukkende er forældrenes ansvar at sørge for mad. Det er forældrenes ansvar – efter min mening ingen tvivl om det. Men virkeligheden er vi politikere nødt til at forholde os til, og den viser, at mange tusinde børn kommer i skole uden at have spise morgenmad og uden madpakke. Jeg mener heller ikke, at maden skal være gratis for forældrene, og jeg mener heller ikke, at den skal tvinges ned over nogen. Men vi kan alene i Brønderslev mærke på borgerne, at der er et stort ønske om de sunde madordninger i folkeskolen. Familien Danmark har travlt, og madpakker i dag kan ikke udgøres af 3 halve med svedig leverpostej. Hvad nu hvis vi voksne på vores arbejdspladser fik besked på, at kantinerne rundt om lukker ned, og vi må klare os med den hjemmesmurte madpakke? De fleste arbejdspladser tager det som en selvfølge med en kantine, og mange steder er kantinen i øvrigt økonomisk støttet af pågældende virksomhed. Skal vores børn (og lærere) virkelig ikke have den mulighed? Det er trods alt fremtidens råstof, der er i spil. At investere i fremtiden koster, men det nytter også på sigt.