Sund livsstil i psykiatrien

Den fysiske sundhed og den psykiske sundhed hænger sammen.

Det konstaterer formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Krog, der hilser et nyt sundhedsfremmende pilotprojekt velkommen i socialpsykiatrien. Brugerne i socialpsykiatrien skal sikres tilbud om sund livsstil og mulighed for daglige fysisk aktivitet. - Det her handler om at finde løsninger for livet - det skal ikke bare være en tre måneders motionsdille, men om at få nogle sunde ændringer ind i hverdagen. Og jeg hæfter mig ved, at der er opbakning fra både brugerrådet og i handicaprådet, siger Thomas Krog. Vanskeligt at finde penge - Det har desværre været vanskeligt at finde penge til et projekt, så derfor laver vi nu det her som et pilotprojekt i Det blå Hus, Oasen og Bostøtten. Pilotprojektet skal vare et halvt år, og derefter skal forløbet evalueres og de involverede parter tager stilling til, hvad der skal fortsætte. Formålet er at tage stilling til, hvordan pengene kan bruges bedst muligt. - Ideen er at brede det ud til hele socialpsykiatrien. Og jeg synes, det er en god intensiv tidsplan - det bliver ikke nogen syltekrukke. Vi sætter nogle aktiviteter i gang, henter erfaringer ude fra, og i løbet af et halvt år ved vi, hvad der virker. Thomas Krog erkender, at man efter forsøgsperioden skal finde flere penge til at fremme sundheden i hele socialpsykiatrien. Kommunen havde søgt penge i Sundhedsstyrelsen, så seks medarbejdere fra socialpsykiatrien kunne gennemføre et kursus som vægtstoprådgiver. Men det er der kommet afslag på. Pilotprojektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem forebyggelsesafdelingen, Sund by og Socialpsykiatrien. Forebyggelsesafdelingen deltager i opstarten med fysioterapeutisk bistand samt kostrådgivning. Flere steder i socialpsykiatrien er der stor fokus på sundhedsfremme, blandt andet på Hedebo. - Og her handler det måske lige så meget om at støtte op om de processer, der allerede er i gang, tilføjer Thomas Krog.