Sund økonomi

År 2011 lakker mod enden. Et år, hvor det bedste vi kan sige er, at der er kommet en bedre opposition.

Det ser ud til, at man blot skal love - ikke holde - jeg håber politik bliver bedre igen. Spindoktorer er heller ikke sagen, må vi sande, og folk, der lækker fortrolige oplysninger, er ikke en del af Venstre. Venstre er garant for en sund økonomi, på den måde får borgerne den bedste service. En finanslov med fremrykkede investeringer er ok, men tiden er ikke til flere ydelser i det offentlige eller flere ansatte i den offentlige sektor. Vores erhvervsliv må nurses og fremmes, vi må fokusere mere på, hvad vi skal leve af, lønnen i ro (skatten derfor også), gode erhvervsbetingelser, ikke erhvervsskatter og restriktioner. Regelforenklinger er et must. Den nuværende regering leger med ilden med den ny finanslov, der giver færre arbejdspladser i produktionen og færre skatteindtægter. Rigtig godt at prioritere grøn energi - det gjorde den tidligere regering også, blot er der sat højere procent på nu, men det drejer sig om handling ikke ord. Det drejer sig om at give tilladelser til grøn energiproduktion, og skatteregler der fremmer en sådan, og det er Venstre klar til. I Brønderslev Kommune er der stort træk på kassebeholdningen. Der laves plejehjem på en alt for dyr grund - meget over markedsprisen. Der laves offentlige kontorer, hvor Venstre hellere ville bygge skoler og børnehaver. Plejehjemmet bliver i 2 etager uden køkken. De borgerlige havde planlagt et diakonhjem i ét plan med eget køkken, men sådan skulle det ikke være. Desværre blev der ikke lavet et budgetforlig, hvilket Venstre altid har arbejdet ihærdigt på, for det er nu engang bedst med et bredt samarbejde, som Venstre altid vil arbejde for. Venstre har altid søgt at skabe et godt erhvervsliv, der giver mulighed for en god service. Vi arbejder for gode rammevilkår og hurtige tilladelser, således at indtægtsniveauet kan hæves i kommunen.