Sund og sjov mad

Sundhed 1. december 2002 07:00

Tirsdag er der temadag i seminariets festsal. Overskriften på arrangementet er "Sund livsstil, gode kostvaner og pædagogik. Karl Bornhøft, formand for sundhedsudvalget i Nordjyllands Amt, byder velkommen, inden speciallæge i psykiatri, Birgit Pettersson, Københavns Universitet, holder oplæg. Hun efterfølges af Frede Bräuner, lærer ved Midtbyens Ungdomsskole i Århus. I pausen serverer restauratør Jimmi Petersen, Christiansminde, smagsprøver på sund og sjov mad i institutionen. Helhedsorienteret byfornyelse Et af mange forslag i Projekt Ranum - en by på vej mod en ny udvikling er helhedsorienteret byfornyelse. Resultatet er at skabe velfungerende områder og en forbedring af de generelle levevilkår. Der er mulighed for at få del i statslige midler. En gang om året kan man søge om tilskud. Fristen er 7. januar, og derfor skal der indsendes en kort beskrifelse af området og de påtænkte initiativer sammen med et økonomisk overslag. Gennemføres beslutningen ikke inden for den fastsatte frist, skal statsstøtten tilbagebetales. Det vil anslået koste 30.000 kr. at udarbejde en ansøgning. LØGSTØR Fokus på landdistrikter Forud for kommunalbestyrelsens næste møde torsdag den 12. december, holdes temamøde. Dagsordenen er at få afklaret, om Løgstør ønsker at udarbejde en landdistriktspolitik. Det optages som et punkt på dagsordenen for kommunalbestyrelsesmødet samme dag. Baggrunden for temamødet er en henvendelse, som Leader+ udviklingsprojekt Nordjylland-Vest har rettet til Brovst, Fjerritslev, Løgstør, Nibe, Farsø, Aars og Nørager kommuner. Borgmester Jens Lauritsen og Tage Laursen fra forvaltningen deltog den 26. november i et møde på Rørbæk Centret, som er koordinerende led i processen. Der er tale om et tilbud, som de enkelte kommuner frit kan tage imod. Det er meningen, at de lokale foreninger i de enkelte kommuner inddrages og får derigennem en stor indflydelse på projektet. Udgifterne afholdes af Aktionsgruppen i Leader+ udviklingsprojekt Nordjylland-Vest. De enkelte kommuner påføres således ingen udgifter udover den tid, der bruges på møder samt eventuel annoncering, lokaleleje og forplejning. Ønsker klar besked Økonomiudvalget skal tirsdag tage stilling til en henvendelse fra forretningsudvalget i Midtfjord Udviklingsråd. Udvalget finder det er uhensigtsmæssig, at rådet ikke kender eller har sikkerhed for de kommunale tilskud udover det følgende budgetår, hvor kommunerne (Løgstør og Fjerritslev) først godkender budget for det kommende år i første halvdel af oktober. Forretningsudvalget foreslår derfor, at kommunalbestyrelsen i fremtiden meddeler Midtfjord udviklingsråd senest i november/december måned, hvis man agter at reducere i det kommunale tilskud det næstfølgende år. I praksis vil det sige, at en tænkt reduktion i tilskuddet for 2004 skal meddeles seneste i november/december 2002.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...