Sund skolemad over nettet

Fødevareminister Lars Barfoed har foreslået, at der bør indføres kantineordninger på alle landets folkeskoler. Det lyder umiddelbart godt, men jeg tror ikke, at det er realistisk, for det vil blive meget dyrt at gennemføre, da der så skal indrettes kantine og køkkenfaciliteter samt ansættes personale til at lave og udlevere maden. Samtidig bryder en sådan ordning med den gamle danske tradition, at det er forældrenes ansvar, at børnene får ordentlig skolemad.

Arne S. Kristoffersen

Arne S. Kristoffersen

Jeg hilser imidlertid fokuseringen på elevernes skolemad særdeles velkommen, og mange skoler har etableret forskellige ordninger, hvor der bliver leveret mad fra diverse kantiner og forretninger. Men erfaringsmæssigt giver disse ordninger problemer med uregelmæssig levering, pasning, optælling af penge, svind osv. Under alle omstændigheder bliver ordningerne dyre for skolerne. På Bavnebakkeskolen i Støvring opfordrer vi konstant forældrene til at sørge for, at deres børn får et solidt morgenmåltid, inden de kommer i skole. Samtidig vil vi skabe de bedste muligheder, for at eleverne kan få et ordentligt måltid midt på dagen. Begge dele har stor betydning, ikke blot for elevernes sundhed, men også for deres indlæring. Derfor har alle elever adgang til køleskabe til opbevaring af madpakker, ligesom der er placeret vandkølere rundt om på skolen, og alle 600 elever har fået udleveret en vanddunk. Vi har ligeledes en skolebod med brød, mælk, ost og frugt. Samtidig må eleverne selvfølgelig ikke forlade skolen i frikvartererne, hvor de ellers kunne blive fristet til at købe usund mad. Alligevel var der mange elever, der ikke fik et middagsmåltid. Derfor har vi i lang tid arbejdet på at få en ny madordning som supplement til ”madpakken” og skoleboden. Det er lykkedes her i foråret efter et stort forarbejde af en af skolens lærere og en af forældrene i samarbejde med Nordea og den lokale SuperBest. Vi har nu fået etableret en madordning, der er helt anderledes end andre kendte ordninger. Eleverne og forældrene kan sidde hjemme og vælge mellem 15 forskellige ernæringsrigtige retter til en pris på mellem 10 og 17 kr., som man kan forudbestille og betale via en webshop på nettet. Adressen er www.bestilmadpakken.dk. Man kan bestille og betale flere uger i forvejen og udskrive en kvittering, som blot skal vises frem, når maden skal udleveres. Ved bestillingen kan man se farvebilleder af de forskellige retter, hvis indhold bliver kontrolleret af en diætist og kostkonsulent, der er blevet stillet til rådighed af Sund By Projektet. Vi har oplevet en meget stor interesse for den nye madordning, og der er mange fordele: Forældrene har fortsat et medansvar for den mad, som deres børn får, og børnene skal ikke have penge med i skole til mad. Den helt friske mad bliver leveret fra SuperBest som portionsanretninger i store termokasser, så den kolde mad er kold, og den varme mad er varm. I løbet af ca. 10 minutter er de forskellige portioner udleveret, og der er intet svind, så priserne er derfor lave. Vi undgår besvær med optælling af penge, da alt foregår over nettet, og vi skal heller ikke have ansat en ekstra medarbejder eller have indrettet køkken og kølefaciliteter. Mange elever og forældre vælger at skifte mellem madpakken, skoleboden og den nye madordning, så de tre muligheder supplerer hinanden på bedste vis. Skolens udgifter omfatter timer til den lærer, der har det daglige og store arbejde med vedligeholdelse af hele webshoppen, den udadvendte kontakt og tilsynet med udleveringen, der foretages af 8. klasserne, der til gengæld får et økonomisk tilskud til deres lejrskole. Nu er forårets prøveperiode overstået, og i det nye skoleår udvides den nye madordning fra tre til alle fem skoledage. [ Arne Sloth Kristoffersen er skoleinspektør på Bavnebakkeskolen i Støvring E-mail: askr@stoevring.dk